Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2019 g:13:25 2019-06-28 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie informacji dotyczącej przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. zawarł z obligatariuszem porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji serii D i serii E do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 30 czerwca 2020 roku na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry