Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2019 g:16:00 2019-06-28 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia ze spółką prawa handlowego listu intencyjnego (?List Intencyjny?) dotyczącego negocjacji mających na celu zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,6 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami (?Nieruchomość?) oraz raportu okresowego za I kwartał 2019 roku (w którym skorygowano omyłkowo podany w raporcie bieżącym na 31 maja 2019 roku termin zawarcia umowy na właściwy termin tj. 30 czerwca 2019 roku), Zarząd Skotan S.A. (?Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta - Skotan-Ester Sp. z o.o. zawarła aneks do Listu Intencyjnego, zgodnie z którym intencją stron Listu Intencyjnego jest przeprowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości za cenę ustaloną na podstawie wyceny, sporządzonej przez zaakceptowanego przez obie strony rzeczoznawcę majątkowego, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry