Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2019 g:20:00 2019-07-08 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Kostrzewy do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Pan Jacek Kostrzewa ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując stopień mgr inż. w zakresie inżynierii środowiska, a także podyplomowe studia Master of Business Administration w School of Business University of Washington w Seattle i Academy of Economic Studies w Bukareszcie.

W latach 1987-1992 był pracownikiem naukowym w Instytucie Techniki Budowlanej, a następnie dyrektorem generalnym, członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu Fundacji Poszanowania Energii i Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA. Lata 1994-1997 spędził w Bukareszcie jako ekspert ds. finansowych programu pomocowego PHARE oraz inwestycji realizowanych w jego ramach w sferze energetycznej. Po powrocie do kraju w 1998 r. objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju w warszawskim biurze brytyjskiego potentata energetycznego National Power PLC, następnie od 2000 r. pełnił podobną funkcję w Heat&Power Associates Polska. Zajmował się planowaniem strategicznym w dziedzinie energetyki oraz innowacyjnymi sposobami finansowania inwestycji w tej branży. Był Członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal SA w latach 2006- 2009, NFI Midas SA w latach 2007-2010 oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wydawnictwa PASCAL SA w okresie od 2013 r. do marca 2019 r.

W 2006 r. objął funkcję doradcy Zarządu Alchemia SA w zakresie organizacji i przygotowania inwestycji spółki w produkcję biopaliw - wspólne przedsięwzięcie ze spółką Skotan SA. W czerwcu 2006 r. powołany do Rady Nadzorczej Skotan SA i oddelegowany na p.o. Prezesa Zarządu, a następnie powołany na Prezesa Zarządu Skotan SA i Członka Zarządu Skotan SA. W latach 2008 - 2016 ponownie w składzie Rady Nadzorczej Skotan SA. Od 5 kwietnia 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Skotan SA.

Aktualnie pełni funkcję Członka Zarządu GreenMax Capital Advisors Sp. z o.o. - polsko-amerykańskiej spółki doradczej specjalizującej się w międzynarodowym doradztwie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Pan Jacek Kostrzewa nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Kostrzewa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do góry