Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2019 g:21:25 2019-09-02 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia ze spółką prawa handlowego (?Kupujący?) aneksu do listu intencyjnego dotyczącego negocjacji mających na celu zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,6 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami (?Nieruchomość?), w związku z upływem wskazanego w ww. raporcie terminu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że strony kontynuują prowadzone negocjacje, a Kupujący jest w trakcie uzyskiwania zgód korporacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. O dalszych etapach procesu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Do góry