Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2019 g: 15:44 2019-09-27 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie kontynuowania negocjacji ze spółką prawa handlowego (?Kupujący?) mających na celu zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,6 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami (?Nieruchomość?), Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 27 września 2019 r. strony ustaliły ostateczną cenę sprzedaży Nieruchomości na kwotę 2,14 mln zł, a Kupujący z dniem dzisiejszym uzyskał wszystkie zgody korporacyjne potrzebne do przeprowadzenia transakcji. O zawarciu umowy sprzedaży Nieruchomości Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry