Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
31/2019 g: 15:33 2019-11-08 Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zawarcia umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie, Zarząd Skotan S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. spółka zależna SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. , w związku z niewykonaniem przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. prawa pierwokupu, zawarła ze spółką Grupa CZH S.A. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,6 ha i prawa własności posadowionych na niej budynków. Cena netto sprzedaży wyniosła 2,14 mln zł.

Do góry