Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
32/2019 g:20:31 2019-12-05 Wcześniejszy wykup części obligacji serii K
Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje o podjęciu w dniu 5 grudnia 2019 r. decyzji o dokonaniu wcześniejszego wykupu 7 obligacji imiennych serii K o wartości nominalnej 100.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł oraz o uzyskaniu w tym dniu zgody obligatariusza na wcześniejszy wykup, zgodnie z warunkami emisji. Wcześniejszy wykup zostanie dokonany w dniu 6 grudnia 2019 r.
O przydziale 10 obligacji serii K z datą wykupu ustaloną na dzień 31 grudnia 2019 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry