Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2019 g: 13:25 2019-12-20 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H oraz raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii J , Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał obustronnie podpisane porozumienia z obligatariuszem przedłużające terminy wykupu obligacji serii H i J do dnia 31 grudnia 2020 r. (poprzednio 31 grudnia 2019 r.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji serii H i J tj. przed datą 31 grudnia 2020 r., na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry