Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2019 g:13:29 2019-12-21 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K
W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii K oraz raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego wykup części obligacji serii K, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2019 r. otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z obligatariuszem przedłużające termin wykupu pozostałych obligacji serii K do dnia 31 grudnia 2020 r. (pierwotnie 31 grudnia 2019 r.).

Zgodnie z zawartym porozumieniem Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji serii K tj. przed datą 31 grudnia 2020 r., na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry