Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2019 g:12,00 2019-12-31 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 26 marca 2019 r., Zarząd Skotan S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z obligatariuszem przedłużające termin wykupu obligacji serii I do dnia 31 grudnia 2020 r. (dotychczasowy termin 31 grudnia 2019 r.) Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu ww. obligacji tj. przed dniem 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem uzyskania zgody obligatariusza.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry