Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2019 g:16:41 2019-12-31 Informacja dotycząca obligacji serii F,L,M
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii M, raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F i L , w związku z upływem terminu wykupu tych obligacji z dniem 31 grudnia 2019 r. Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż wobec trwających rozmów z Obligatariuszem ww. serii w sprawie wyznaczenia nowego terminu wykupu obligacji, spodziewa się podpisania stosownych porozumień w styczniu 2020 roku. O zawarciu porozumień Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry