Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2020 g:16:29 2020-01-07 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozmów dotyczących wyznaczenia nowego terminu wykupu obligacji serii F,L,M, Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2020 r. otrzymał obustronnie podpisane porozumienia z obligatariuszem przedłużające terminy wykupu obligacji serii F, L i M do dnia 30 czerwca 2020 roku (poprzednio 31 grudnia 2019 r.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji serii F, L i M tj. przed datą 30 czerwca 2020 roku, na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry