Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2020 g: 18:00 2020-02-28 Informacja dotycząca obligacji serii N i O
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie emisji 5 obligacji imiennych serii N o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN, z terminem wykupu przypadającym na dzień 29 lutego 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie emisji 6 obligacji imiennych serii O o łącznej wartości nominalnej 600.000 PLN, z terminem wykupu przypadającym również na dzień 29 lutego 2020 r., Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, iż prowadzi rozmowy z obligatariuszem ww. obligacji w celu przedłużenia terminu ich wykupu. O zawarciu porozumień z obligatariuszem w tym przedmiocie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry