Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2020 g:14:20 2020-03-16 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w którym Skotan S.A. informował o prowadzeniu rozmów z obligatariuszem obligacji serii N i O w celu przedłużenia terminu wykupu tych obligacji i zadeklarował, iż o zawarciu porozumień poinformuje odrębnym raportem bieżącym, Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. otrzymał podpisane przez obligatariusza porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji wymienionych serii do dnia 30 czerwca 2020 r. (dotychczasowy termin: 29 lutego 2020 r.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji serii N i O tj. przed datą 30 czerwca 2020 r., na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry