Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2014 2014-01-22 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia niniejszym terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2014 roku:

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr):
- za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku
- za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (Psr) za I półrocze 2014 roku: 1 września 2014 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (R) – 21 marca 2014 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (RS) – 21 marca 2014 roku

Jednocześnie działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2013 roku oraz II kwartał 2014 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż w 2014 roku kontynuował będzie przekazywanie do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr I oraz OSr III) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Do góry