Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2014 2014-02-28 Aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 17 października 2012 r. dotyczącego podpisania umowy (Umowa) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o wykonanie i finansowanie projektu \"Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt\" (Projekt), w którym wskazano planowany termin realizacji Projektu na dzień 28 lutego 2014 r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na wniosek Spółki NCBiR wydłużyło termin realizacji Projektu do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Wydłużenie terminu realizacji Projektu jest związane z przewidywanymi terminami realizacji buforu suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12, które wykraczają poza pierwotny termin zakończenia Projektu. Dodatkowo konieczność wydłużenia terminu realizacji Projektu spowodowana jest wydłużonym czasem oczekiwania na niezbędne elementy instalacji pomocniczych oraz koniecznością prowadzenia dalszych prac oraz badań potwierdzających potencjał produkcyjny szczepu Yarrowia lipolytica w zakresie szczególnie cennych cech związanych z przemysłową produkcją drożdży zawierających aminokwasy selenowe i witaminę B12.

Do góry