Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2014 2014-06-16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 16 czerwca 2014r.
Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent) podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r.
Jednocześnie Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Do góry