Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2014 2014-06-16 Ustalenie składu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. na kolejną kadencję
Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku ustaliło skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. zostali powołani z dniem 16 czerwca 2014 roku:
- Jacek Kostrzewa
- Karina Wściubiak - Hanko
- Małgorzata Krauze
- Jakub Nadachewicz
- Jarosław Lewandrowski


Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. na kolejną kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Poniżej zamieszczono życiorysy osób powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Skotan S.A.

Jacek Kostrzewa

Wykształcenie:
mgr.inż. w zakresie inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej; podyplomowe studia Master of Business Administration w School of Business University of Washington w Seattle i Academy of Economic Studies w Bukareszcie.

Doświadczenie zawodowe:
1987-1992 - pracownik naukowy w Instytucie Techniki Budowlanej,
1992-1994 - dyrektor generalny, członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii oraz Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA,
1994-1997 - ekspert ds. finansowych UE w ramach programu pomocowego PHARE w dziedzinie energii w Bukareszcie,
1998-2000 - dyrektor ds. rozwoju w National Power PLC w Warszawie,
2000-2003 - dyrektor ds. rozwoju w Heat&Power Associates Polska,
2004-2006 - partner w firmie doradczej BDE Zdun&Partners,
2006-2014 - w czerwcu 2006 powołany do Rady Nadzorczej Skotan SA i oddelegowany na p.o. Prezesa Zarządu, a następnie powołany kolejno na Prezesa Zarządu Skotan SA i członka Zarządu Skotan SA. Od 2007 r. ponownie w składzie Rady Nadzorczej Skotan SA.
Od 2009r. pełni funkcje członka zarządu Greenmax Capital Advisors Sp z o.o.
Karina Wściubiak-Hanko

Wykształcenie: mgr zarządzania, specjalizacja: finanse przedsiębiorstw
Master of Business Administration UE we Wrocławiu
-Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie,
-Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie,
-Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki.

Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również Prezesem Zarządu.
Prezesem Alchemia S.A. jest od 2001 roku.

Małgorzaty Krauze
Wykształcenie:
Pani Małgorzata Krauze jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., od 2012 r. – Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat kariery zawodowej pełniła okresowo funkcje Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej NFI Krezus i NPA Skawina Sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej mLife Sp. z o.o. Od 2012 roku zasiada również w Radzie Nadzorczej Skotan SA.


Jakub Nadachewicz

Wykształcenie wyższe. Ukończył również Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 r. Prezes Zarząd Unibax Sp. z o.o
W latach 2006-2007 – Wiceprezes Zarządu Unibax Włóknina\" Sp. z o.o.
W latach 2007 - 2013 - Prezes Zarządu Unibax Włóknina\" Sp. z o.o.
Od 2008 r. – Prezes Zarzadu \"Unipartner\" Sp. z o.o.
Od 2010 r. – Prezes Zarządu \"Marqeen\" Sp. z o.o.
Od 2006 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Klub Sportowy Toruń Unibax S.A. Toruń
Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej Garbarnia Skotan Sp. z o.o.
Od 2011 r. – Członek Rady Nadzorczej Gold Investments Sp z o.o.
Od 2011 r. – Członek Rady Nadzorczej Skotan SA
Od 2012 r. - Prezes Zarządu Fundacji Haskala.Jarosław Lewandrowski

Wykształcenie:
Posiada wyższe wykształcenie w zakresie informatyki i ekonometryki, jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe:
W latach 2004-2008, pracując dla CENTERNET SA, związany był z rynkiem informatycznym. W 2008 r. nawiązał współpracę z Unibax Sp. z o.o., gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 2009 r. był członkiem rady nadzorczej SUWARY S.A. a od 27 czerwca 2013r. zasiada w Radzie Nadzorczej Skotan S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Do góry