Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2014 2014-06-16 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r.
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […], Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r., brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Reprezentowany przez pełnomocnika Pan ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK, który legitymował się posiadaniem 14 087 489 szt. akcji Emitenta, dających 14 087 489 głosów i stanowiących 26,09% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 72,43% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Reprezentowany przez pełnomocnika KREZUS S.A., który legitymował się posiadaniem 4 286 516 szt. akcji Emitenta, dających 4 286 516 głosów i stanowiących 7,94% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 22,04% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do góry