Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2014 2014-06-30 Zmiana w składzie Zarządu Spółki
Skotan S.A. informuje, iż Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z dniem 30 czerwca 2014 roku z zajmowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu Skotan SA. Jako przyczynę rezygnacji Pan Wojciech Sobczak podał powody osobiste.

Do góry