Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2014 2014-07-25 Aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2012 z dnia 17 października 2012 r. i 3/2014 z dnia 28 lutego 2014r dotyczących umowy (Umowa) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o wykonanie i finansowanie projektu \"Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt\" (Projekt), gdzie wskazano planowany termin realizacji Projektu na dzień 31 sierpnia 2014r., Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na wniosek Spółki NCBiR wydłużyło termin realizacji Projektu do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wydłużenie terminu realizacji Projektu jest związane z przewidywanymi terminami realizacji badań potwierdzających potencjał produkcyjny szczepu Yarrowia lipolytica w zakresie szczególnie cennych cech związanych z przemysłową produkcją drożdży zawierających aminokwasy selenowe i witaminę B12.
Okres przedłużenia realizacji Projektu zostanie wykorzystany m.in. na badania żywieniowe prowadzone na różnych grupach zwierząt oraz na przygotowanie do wdrożenia, w tym na opracowanie dokumentacji produkcyjnej i warsztatowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych.

Do góry