Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2014 2014-08-04 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Skotan S.A. (Spółka) dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku, w tym. m.in zmiany siedziby Spółki na miasto Chorzów, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął do Spółki odpis postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) z dnia 14 lipca 2014 r. o dokonaniu przez Sąd wpisu ww. zmian art. 2, 7 i 31 Statutu Spółki w brzmieniu uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Do góry