Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2014 2014-11-19 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu SKOTAN S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu SKOTAN S.A. (Spółka) dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 r., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Stanowi on załącznik do niniejszego raportu.
484-Statut SKOTAN S.A. tekst jednolity 2014-11-20.pdf [załącznik] (155.58 KB)

Do góry