Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2016 2016-01-05 Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. Pan Marek Pawełczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 5 stycznia 2016r. Przyczyną rezygnacji Pana Marka Pawełczaka z zajmowanego stanowiska są względy osobiste.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała Pana Jacka Kostrzewę - Przewodniczącego Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Do góry