Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2016 2016-01-14 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] _Rozporządzenie_, Zarząd SKOTAN S.A. _Spółka, Emitent_ przedstawia niniejszym terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku:

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny _QSr_:
- za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku
- za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny _Psr_ za I półrocze 2016 roku: 31 sierpnia 2016 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2015 rok _R_ – 21 marca 2016 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok _RS_ – 21 marca 2016 roku

Jednocześnie działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego _QSr_ za IV kwartał 2015 roku oraz II kwartał 2016 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż w 2016 roku kontynuował będzie przekazywanie do wiadomości publicznej rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych _QSr I oraz OSr III_ oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego _PSr_, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Do góry