Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2016 2016-04-05 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. _\"Spółka\"_, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej powołanej z dniem 5 kwietnia 2016 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A.
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Skotan S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Do góry