Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2016 2016-04-07 Zbycie nieruchomości fabrycznej w Skoczowie
Zarząd Skotan S.A. („Spółka\") informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 roku zbył w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego na rzecz spółki Garbarnia Skotan Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Skoczów, w skład której wchodzą działki o łącznej powierzchni 1,73 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i budowli („Nieruchomość”).
Wartość ewidencyjna Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosiła 948,1 tys zł. Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 1 mln zł netto. Ww. nieruchomość fabryczna stanowiła dla Spółki aktywo niepracujące. O zamiarze zbycia Nieruchomości Spółka informowała w raportach okresowych, w tym ostatnim raporcie rocznym za 2015 rok opublikowanym w dniu 21 marca 2016 roku. Zbycie ww. nieruchomości pozwoli na utrzymanie płynności finansowej Spółki oraz wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań.
Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki a Garbarnia Skotan Sp. z o.o. i osobami nią zarządzającymi.

Do góry