Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2016 2016-06-20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd SKOTAN S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, za I półrocze 2016 roku i za rok 2016.
Wybór ww. podmiotu nastąpił na podstawie art. 20 pkt. 2.2 Statutu Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi. Wybrany podmiot to: 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.
Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie:
- przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze lat 2009 - 2015,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2009 - 2015.
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym podmiotem na czas wykonania jej przedmiotu.

Do góry