Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2016 2016-06-24 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 czerwca 2016r.
Zarząd SKOTAN S.A. _Emitent_ podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.
Jednocześnie Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Do góry