Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2016 2016-06-24 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […], Zarząd Skotan S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Reprezentowany przez pełnomocnika Pan ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK, który legitymował się posiadaniem 5 412 000 szt. akcji Emitenta, dających 5 412 000 głosów i stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 95,81% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do góry