Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2016 2016-06-24 Zatwierdzenie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu powołania Pani Agnieszki Zielińskiej-Dalasińskiej na Członka Rady Nadzorczej. Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska została dokooptowana do składu Rady Nadzorczej Spółki decyzją Członków Rady Nadzorczej z dnia 5 stycznia 2016 roku.

Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Skotan S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Do góry