Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2016 2016-06-24 Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. dotyczącego zawarcia przez SKOTAN S.A. („Emitent”) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej („SPV”), do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta („ZCP”), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. wyraziło zgodę na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do SPV oraz na zbycie udziałów w SPV. Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Pozostałe warunki zawieszające dotyczą wyrażenia zgody przez PARP, NCBiR oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na przeprowadzenie transakcji, a także rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego SPV o aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta. W przypadku nie spełnienia warunków zawieszających w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, Kupujący ma prawo w okresie kolejnych 14 dni do odstąpienia od umowy.

Do góry