Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2005

Numer raportu Data raportu Temat raportu
31/2005 2005-12-30 Nabycie znacznego pakietu akcji
32/2005 2005-12-30 Zawarcie przez \"Skotan\" S.A. umów ubezpieczenia
29/2005 2005-12-30 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
30/2005 2005-12-30 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
28/2005 2005-12-27 Nabycie znacznego pakietu akcji
27/2005 2005-12-23 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
26/2005 2005-12-22 Wyrażenie zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa \"Skotan\" S.A.
25/2005 2005-12-22 Wybór biegłego rewidenta
24/2005 2005-12-20 Zbycie znacznego pakietu akcji
22/2005 2005-12-20 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
23/2005 2005-12-20 Nabycie znacznego pakietu akcji
21/2005 2005-12-16 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
20/2005 2005-12-16 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
19/2005 2005-12-08 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
18/2005 2005-12-05 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
17/2005 2005-10-04 Nabycie użytkowania wieczystego gruntu i nieodpłatne nabycie własności budynków
16/2005 2005-10-04 Nabycie aktywów o znacznej wartości
15/2005 2005-08-26 Wybór biegłego rewidenta
14/2005 2005-07-15 Przeniesienie akcji \"Skotan\" S.A. do notowań ciągłych
13/2005 2005-07-06 Oświadczenie w sprawie \"Dobre Praktyki w spółkach publicznyc 2005\"
12/2005 2005-07-06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu
11/2005 2005-07-06 Uchwały ZWZ \"Skotan\" S.A. z dnia 06.07.2005r.
10/2005 2005-06-27 Projekty uchwał na ZWZ \"Skotan\" S.A. zwołanego na dzień 06.07.2005r
9/2005 2005-06-14 Ustanowienie prokury samoistnej
8/2005 2005-06-14 Odwołanie prokury łącznej
7/2005 2005-05-31 Zwołanie na dzień 06.07.2005r ZWZ Skotan S.A.
6/2005 2005-04-25 Rezygnacja wiceprezesa zarządu
5/2005 2005-03-31 Wybór biegłego rewidenta
4/2005 2005-02-02 Nabycie znacznego pakietu akcji Skotan S.A.
3/2005 2005-01-11 Terminy przekazywania raportów okresowych jednostkowych za 2005
2/2005 2005-01-07 Zawarcie przez \"Skotan\" S.A. umów ubezpieczenia
1/2005 2005-01-04 Lista akcjonariuszy z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31.12.2004

Do góry