Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2006

Numer raportu Data raportu Temat raportu
133 2006-12-30 Notowania akcji serii C
132 2006-12-19 Informacja o stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skotan S.A.
131 2006-12-19 Informacja o stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skotan S.A.
130 2006-12-19 Informacja o stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skotan S.A.
129 2006-12-19 Informacja o stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skotan S.A.
128 2006-12-14 Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego spółki
127 2006-12-12 Rezygnacja osoby zarządzającej.
126 2006-12-08 zbycie akcji skotan S.A.
124 2006-12-08 zawarcie umowy kredytu
125 2006-12-08 ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
123 2006-11-23 Rozszerzenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych
122 2006-11-23 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
121 2006-11-17 Pożyczka dla \"Skotan\" S.A.
120 2006-11-07 zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006r.
119 2006-10-31 zawarcie przez \"Skotan\" S.A. umów na dostawę na jego rzecz oleju napędowego
118 2006-10-19 Dane dotyczące Prezesa Zarządu Skotan S.A.
117 2006-10-18 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
116 2006-10-17 uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu ustanowionego na rzecz Rafinerii Trzebinia S.A.
115 2006-10-10 dane dotyczącenowo wybranego Prezesa Zarządu
114 2006-10-10 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
112 2006-10-10 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
113 2006-10-10 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
111 2006-10-10 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
110 2006-10-10 Przydział akcji Skotan S.A. serii C z prawa poboru
109 2006-10-10 Przydział akcji Skotan S.A. serii C z prawa poboru
108 2006-10-10 Przydział akcji Skotan S.A. serii C z prawa poboru
107 2006-10-10 Przydział akcji Skotan S.A. serii C z prawa poboru
106 2006-10-09 subskrypcja akcji serii C \"Skotan\" S.A.
105 2006-10-06 zawarcie umowy przez \"Skotan\" S.A. na dostawę na jego rzecz oleju napędowego
104 2006-10-05 przydział akcji Skotan\" S.A. serii C
103 2006-10-05 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
102 2006-10-05 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
101 2006-10-05 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
100 2006-10-03 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
99 2006-10-03 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
98 2006-10-03 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
97 2006-09-29 Złożenie zapisu na akcje Skotan S.A. serii C
96 2006-09-29 Złożenie zapisu na akcje Skotan S.A. serii C
95 2006-09-29 Złożenie zapisu na akcje Skotan S.A. serii C
94 2006-09-28 złożenie zapisu na akcje \"Skotan\" S.A. serii C
93 2006-09-19 zbycie pakietu akcji i nabycie praw poboru \"Skotan\" S.A.
92 2006-09-15 Dane dotyczące nowo wybranych członków rady nadzorczej
91 2006-09-15 Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w NWZ Skotan S.A. w dniu 14.09.2006r.
90 2006-09-15 Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu
89 2006-09-15 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \"Skotan\" S.A. z dnia 14.09.2006r.
88 2006-09-15 Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej
87 2006-09-06 projekty uchwał na NWZ Skotan\" S.A. zwołanego w Warszawie w dniu 14.09.2006r.
86 2006-09-01 zatwierdzednie prospektu emisyjnego \"Skotan\" S.A.
85 2006-08-29 Przedłużenie spłaty pożyczki
84 2006-08-26 zawarcie umowy znaczącej przez \"Skotan\" S.A.
83 2006-08-18 Zmiana lokalizacji zakładu produkcji estrów metylowych
82 2006-08-09 zmiana daty przekazania i rodzaju raportu półrocznego za 2006r.
81 2006-08-08 Zwołanie NWZ
80 2006-08-04 sprawa sądowa
79 2006-07-31 zbycie znacznego pakietu akcji \"Skotan\" S.A.
78 2006-07-27 nabycie aktywów o znacznej wartości
77 2006-07-27 zawarcie umowa pożyczki
76 2006-07-26 umowa dzierżawy bazy paliw
75 2006-07-21 Zmiana daty przekazania i rodzaju raportu kwartalnego za II kwartał 2006r.
74 2006-07-20 złożenie prospektu emisyjnego przez \"Skotan\" S.A.
73 2006-07-20 korekta prognozy wyników \"Skotan\" S.A. na lata 2006, 2007, 2008
72 2006-07-20 Podpisanie listu intencyjnego
71 2006-07-11 Ustanowienie prokury łącznej
70 2006-07-03 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
69 2006-07-03 Akcjonariusze uczestniczący w ZWZ
68 2006-07-02 Dane kandydata na członka zarzadu
67 2006-07-02 Dane dotyczące Wiceprezesa Zarządu
66 2006-07-01 Uchwały ZWZ
65 2006-07-01 Przegląd sprawozdania finansowego
64 2006-07-01 Oddelegowanie na Prezesa Zarządu
63 2006-07-01 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
62 2006-07-01 Odwołanie Prezesa zarządu
61 2006-06-30 dotyczy Prezesa Zarządu Skotan S.A.
60 2006-06-30 Dotyczy Prezesa Zarządu SKOTAN S.A.
59 2006-06-28 Umowa dostawy oleju opałowego i napędowego
58 2006-06-22 Projekty uchwał na ZWZ
57 2006-06-20 Umowa na budowę instalacji do produkcji biodiesla
56 2006-06-20 Postanowienie Sądu o zabezpieczeniu
55 2006-06-07 Propozycja przeznaczenia zysku netto Spółki za 2005r.
54 2006-06-06 Nabycie akcji
53 2006-06-02 Zawarcie umowy dostawy estrów metylowych
52 2006-05-31 Uzupełnie porządku obrad ZZ
51 2006-05-31 Sprzedaż udziałów Garbarni Skotan Spółka z o.o.
50 2006-05-26 Zwołanie na dzień 30.06.2006r. Zwyczajne Zgromadzenie \"Skotan\" S.A.
49 2006-05-19 Informacja o transakcjach
48 2006-05-19 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2005r.
47 2006-05-16 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych
46 2006-05-16 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych
45 2006-05-16 Zbycie znacznego pakietu akcji
44 2006-05-12 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
43 2006-05-12 bazy aneks do umowy dzierżawy paliw
42 2006-05-11 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych
41 2006-05-11 Posiadanie znacznego pakietu akcji
40 2006-05-11 Zbycie znacznego pakietu akcji
39 2006-05-09 Uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych
38 2006-05-09 Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu
37 2006-05-09 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych
36 2006-05-06 Zmiana dat przekazania raportów okresowych rocznych za 2005r.
35 2006-05-05 Zbycie znacznego pakietu akcji
34 2006-05-05 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych
33 2006-04-25 Informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych.
32 2006-04-24 Wybór lokalizacji gruntów pod obiekty
31 2006-04-21 Zbycie znacznego pakietu akcji
30 2006-04-21 nformacja o transakcjach osób mającej dostęp do informacji poufnych
29 2006-04-10 umowa dzierżawy bazy paliw
28 2006-04-05 zbycie znacznego pakietu akcji
27 2006-04-05 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
26 2006-03-22 Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w NWZ Skotan S.A. w dniu 21.03.2006r.
25 2006-03-22 określenie ceny emisyjnej akcji serii C \"Skotan S.A.
24 2006-03-22 uchwały NWZ \"Skotan S.A. z dnia 21.03.2006r.
23 2006-03-16 prognoza wyników \"Skotan\" S.A. na lata 2006, 2007, 2008
22 2006-03-13 projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie \"Skotan\" S.A. w dniu 21.03.2006r.
21 2006-03-09 uzyskanie koncesja na obrót paliwami ciekłymi
20 2006-03-06 ogłoszenie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki
18 2006-03-01 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \"Skotan\" S.A. podjęte w dniu 01.03.2006r.
19 2006-03-01 Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w NWZ Skotan S.A. w dniu 01.03.2006r.
17 2006-02-20 projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie \"Skotan\" S.A. w dniu 01.03.2006r.
16 2006-02-20 zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2005r.
15 2006-02-13 Nabycie znacznego pakietu akcji
14 2006-02-10 Zwołanie na dzień 21.03.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia \"Skotan\" S.A.
13 2006-01-24 Zwołanie na dzień 01.03.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia \"Skotan\" S.A.
12 2006-01-24 powołanie na funkcję Wiceprezesa zarządu i uzupełnienie danych dotyczących Prezesa Zarządu
11 2006-01-17 nowy segment działalności
9 2006-01-17 zmiana dat przekazywania raportów okresowych za 2005r.
10 2006-01-17 stałe daty przekazywania raportów okresowych za 2006r.
8 2006-01-17 powołanie na funkcję Prezesa zarządu
7 2006-01-17 rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
6 2006-01-17 odwołanie prokury samoistnej
5 2006-01-13 wartość aktywów zbytego przedsiębiorstwa Spółki
4 2006-01-09 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
3 2006-01-06 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej
2 2006-01-06 sprzedaż przedsiębiorstwa \"Skotan\" S.A.
1 2006-01-04 informacja o transakcjach osoby mających dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej

Do góry