Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
32/2009 2009-12-01 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A.
31/2009 2009-10-30 List intencyjny w sprawie instalacji do produkcji drożdży paszowych
30/2009 2009-10-23 Podpisanie umowy z PARP w sprawie dofinansowania projektu SKOTAN
29/2009 2009-10-09 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
28/2009 2009-10-07 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
27/2009 2009-09-30 Rozwiązanie rezerwy utworzonej w związku z umową na dostawy estrów metylowych
26/2009 2009-09-29 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
25/2009 2009-09-21 Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty wydanego na rzecz AT Agrar Technik GmbH&Co. KG
24/2009 2009-09-14 Zatwierdzenie do wsparcia projektu budowy przez SKOTAN S.A. zakładu produkcji drożdży paszowych
23/2009 2009-09-07 Otrzymanie nakazu w postępowaniu upominawczym
22/2009 2009-09-01 Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2009 r.
21/2009 2009-08-05 Rozpoczęcie procedury rejestracji nowego dodatku paszowego na rynku Unii Europejskiej
20/2009 2009-07-21 Zwolnienie zabezpieczenia ustanowionego z tytułu udzielonego poręczenia
18/2009 2009-07-06 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. z dnia 6 lipca 2009 r.
17/2009 2009-06-25 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
16/2009 2009-06-17 Udzielenie poręczenia
9/2010 2009-06-10 W sprawie wyboru biegłego rewidenta
15/2009 K 2009-06-06 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 15/2009 w sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lipca 2009 r.
15/2009 2009-06-05 W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lipca 2009 r.
14/2009 2009-05-27 W sprawie wyboru biegłego rewidenta
13/2009 2009-05-20 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008
12/2009 2009-04-30 Uzyskanie certyfikatu rejestracji drożdży paszowych SKOTAN na Ukrainie.
11/2009 2009-04-24 Informacja o rozszerzeniu ochrony patentowe
10/2009 2009-04-24 Nowe terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.
9/2009 2009-02-04 Zwolnienie zabezpieczenia w związku z realizacją umowy zawartej przez spółkę zależną.
8/2009 2009-02-03 Złożenie dokumentacji rejestracyjnej do Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Nauk Weterynaryjnych i Preparatów Paszowych we Lwowie.
7/2009 2009-01-30 W sprawie stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
6/2009 2009-01-22 Zawarcie umowy w przedmiocie wyłączności na reprezentowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spółki r.b.a.invest Beratungen GmbH
5/2009 2009-01-22 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.
4/2009 2009-01-20 Decyzja Prezesa URE w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami ciekłymi
3/2009 2009-01-08 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami.
2/2009 2009-01-07 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1/2009 2009-01-06 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 45/2008 z dnia 5 stycznia 2009r.
45/2008 2009-01-05 Zawiadomienie UNIBAX Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta.

Do góry