Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2010 2010-12-28 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
19/2010 2010-10-22 Uzyskanie pozwolenia na budowę zakładu produkcji drożdży paszowych- etap I.
18/2010 2010-09-21 Dopuszczenie drożdży paszowych SKOTAN do obrotu na terenie Unii Europejskiej
17/2010 2010-07-20 Podpisanie umowy na wykonanie I etapu instalacji do produkcji drożdży paszowych
16/2010 2010-07-09 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15/2010 2010-06-30 Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez ZWZ w dniu 30.06.2010
14/2010 2010-06-30 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
13/2010 2010-06-30 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A.
12/2010 2010-06-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.
11/2010 2010-06-29 Uzupełnienie raportów rocznych o informacje dotyczące Komitetu Audytu (2)
11/2010 2010-06-29 Uzupełnienie raportów rocznych o informacje dotyczące Komitetu Audytu (1)
10/2010 2010-06-17 Wybór wykonawcy I etapu inwestycji do produkcji drożdży paszowych
9/2010 2010-06-10 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.
8/2010 2010-06-10 Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.
7/2010 2010-06-01 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
6/2010 2010-06-01 W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.
5/2010 2010-05-04 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009.
4/2010 2010-02-25 Rozwiązanie umowy z r.b.a. Invest Beratungen GmbH
3/2010 2010-02-17 Umowa dzierżawy nieruchomości w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na budowę instalacji do produkcji drożdży paszowych.
2/2010 2010-01-28 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.
1/2010 2010-01-19 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Do góry