Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2011 2011-12-30 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
25/2011 2011-12-27 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
24/2011 2011-12-20 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A.
23/2011 2011-12-20 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
22/2011 2011-12-15 Przyznanie dofinansowania projektu budowy instalacji pilotażowej do produkcji suplementów diety bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe
21/2011 2011-12-15 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
20/2011 2011-12-09 Aneks do umowy o wykonawstwo instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych
19/2011 2011-12-08 Zmiana lokalizacji projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych
18/2011 2011-12-06 Zatwierdzenie SKOTAN SA jako producenta drożdży paszowych i nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
17/2011 2011-11-02 Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu Skotan S.A.
16/2011 2011-10-06 Zaakceptowanie do wsparcia projektu budowy instalacji pilotażowej do produkcji suplementów diety bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe
15/2011 2011-09-26 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14/2011 2011-09-21 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
13/2011 2011-09-01 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12/2011 2011-08-22 Otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zakładu produkcji drożdży paszowych.
11/2011 2011-07-18 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10/2011 2011-06-28 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.
9/2011 2011-06-28 Ustalenie składu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. na kolejną kadencję
8/2011 2011-06-28 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.
7/2011 2011-06-21 W sprawie wyboru biegłego rewidenta.
6/2011 2011-06-02 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
5/2011 2011-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 28 czerwca 2011 r.
4/2011 2011-03-24 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010.
3/2011 2011-03-02 Zaakceptowanie do wsparcia projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych
2/2011 2011-01-25 Zbycie udziałów spółki Eurochem Sp. z o.o.
1/2011 2011-01-21 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Do góry