Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2013 2013-12-30 Odstąpienie od realizacji umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan – Ester Sp. z o.o.
34/2013 2013-11-29 Wydłużenie okresu realizacji umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester Sp. z o.o.
33/2013 2013-11-18 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta Podstawa prawna
32/2013 2013-10-31 Wydłużenie okresu realizacji umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester Sp. z o.o.
31/2013 2013-10-22 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
30/2013 2013-10-03 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
29/2013 2013-09-24 Zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej
28/2013 2013-09-19 Zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji badawczej wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych
27/2013 2013-09-13 Zawarcie aneksu do warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester Sp. z o.o.
26/2013 2013-08-27 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta
25/2013 2013-08-16 Spełnienie jednego z warunków umowy warunkowej zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.
24/2013 2013-08-08 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta.
23/2013 2013-08-01 Zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej w ramach projektu pn. Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6
22/2013 2013-07-22 Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.
21/2013 2013-06-27 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r.
20/2013 2013-06-27 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skotan S.A.
19/2013 2013-06-27 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 27 czerwca 2013r.
18/2013 2013-06-14 Uzyskanie zgody na przejście do II etapu projektu \"Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw\"
17/2013 2013-05-29 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/2013 2013-05-29 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
15/2013 2013-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 27 czerwca 2013 r.
14/2013 2013-04-30 Zakończenie I Etapu projektu \"Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw\".
13/2013 2013-04-25 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12/2013 2013-04-19 Odrzucenie przez Sąd Apelacyjny apelacji AT Agrar Technik w sprawie przeciwko Spółce
11/2013 2013-04-10 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
10/2013 2013-04-09 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
9/2013 2013-03-28 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.
8/2013 2013-03-06 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2013 r.
7/2013 2013-03-06 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 6 marca 2013 r. oraz zestawienie dokonanych zmian Statutu
6/2013 2013-02-28 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu \"Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym\"
5/2013 2013-02-07 Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2013 r.
4/2013 2013-02-07 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zwołanego na dzień 6 marca 2013 roku
3/2013 2013-02-07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 6 marca 2013r
2/2013 2013-02-04 Zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji badawczej w ramach projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych
1/2013 2013-01-22 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Do góry