Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2014 2014-12-31 Odstąpienie od kontynuacji projektu \"Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym\".
20/2014 2014-11-19 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu SKOTAN S.A.
19/2014 2014-11-19 Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu SKOTAN S.A.
18/2014 2014-10-22 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
17/2014 2014-08-04 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
16/2014 2014-07-25 Aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt
15/2014 2014-07-17 Aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.
14/2014 2014-07-17 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
13/2014 2014-06-30 Zmiana w składzie Zarządu Spółki
12/2014 2014-06-16 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r.
11/2014 2014-06-16 Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku
10/2014 2014-06-16 Ustalenie składu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. na kolejną kadencję
9/2014 2014-06-16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 16 czerwca 2014r.
8/2014 2014-05-20 Zestawienie zamierzonych zmian Statutu SKOTAN S.A., które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r.
7/2014 2014-05-20 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
6/2014 2014-05-20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 16 czerwca 2014 r.
5/2014 2014-05-14 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
4/2014 2014-04-01 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
3/2014 2014-02-28 Aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt
2/2014 2014-02-28 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
1/2014 2014-01-22 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Do góry