Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
31/2015 2015-12-10 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30/2015 2015-12-02 Zakończenie realizacji projektu \" Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica \"
29/2015 2015-12-02 Zakończenie realizacji projektu \" Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6\"
28/2014 2015-11-27 Zbycie aktywów o znacznej wartości
27/2015 2015-11-25 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/2015 2015-10-30 Zakończenie realizacji projektu \"Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych\"
25/2015 2015-10-20 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24/2015 2015-09-30 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
23/2015 2015-09-22 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/2015 2015-09-22 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21/2015 2015-09-11 Aktualizacja informacji nt. projektu \"Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw\"
20/2015 2015-09-10 Aktualizacja informacji nt. projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica
18/2015/K 2015-08-31 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku
18/2015 2015-08-28 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca
18/2015 2015-06-26 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce
17/2015 2015-06-26 Aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.
16/2015 2015-05-22 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
15/2015 2015-05-19 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/2015/K 2015-05-11 Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.
14/2015 2015-04-30 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.
13/2015 2015-04-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.
12/2015 2015-04-30 Zakończenie projektu \"Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt”.
10/2015/K 2015-04-30 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
10/2015 2015-04-24 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku
10/2015 2015-04-02 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
8/2015 2015-04-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2015 r.
9/2015 2015-04-02 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku
10/2015 2015-04-02 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
7/2015 2015-03-31 Odstąpienie od kontynuacji projektu \"Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica\"
6/2015 2015-03-17 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
5/2015 2015-03-10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
4/2015 2015-03-06 Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych
3/2015 2015-02-27 Wydłużenie okresu realizacji umowy w projekcie „Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw”.
2/2015 2015-01-30 Odstąpienie od kontynuacji projektu \"Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości\"
1/2015 2015-01-20 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Do góry