Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2016 17:50 2016-12-13 Emisja obligacji serii D.
20/2016 22:26 2016-09-30 Spłata zaliczki wobec SYNTHOS S.A. z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz emisja obligacji serii C.
19/2016 19:19 2016-09-23 Informacja o odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
18/2016 23:11 2016-09-20 Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
17/2016 15:28 2016-08-19 Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
16/2016 21:45 2016-07-27 Otrzymanie decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w sprawie projektu wodorowego
15/2016 2016-06-24 Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
13/2016 2016-06-24 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.
14/2016 2016-06-24 Zatwierdzenie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki
12/2016 2016-06-24 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 czerwca 2016r.
11/2016 2016-06-20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
10/2016 2016-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
9/2016 2016-05-20 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku
8/2016 2016-05-19 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku
7/2016 2016-05-19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.
6/2016 2016-04-20 Zawarcie przez Skotan S.A. warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
5/2016 2016-04-07 Zbycie nieruchomości fabrycznej w Skoczowie
4/2016 2016-04-05 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.
3/2016 2016-04-05 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.
2/2016 2016-01-14 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
1/2016 2016-01-05 Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Do góry