Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2017 g:18:00 2017-12-28 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
32/2017 g:13:50 2017-12-20 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki
31/2017 g:16:04 2017-12-12 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
30/2017 g:16:59 2017-12-11 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D, E i F
29/2017 g:12:32 2017-11-17 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
28/2017 g:16:00 2017-10-31 Emisja obligacji serii H
27/2017 g:14:40 2017-10-27 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki
26/2017 g: 19:10 2017-10-02 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu
25/2017 g:18:05 2017-09-28 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
24/2017 g: 19:45 2017-09-21 Emisja obligacji serii G
23/2017 2017-08-28 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
22/2017 g: 22:25 2017-08-07 Emisja obligacji serii F
21/2017 g: 18:20 2017-07-17 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
20/2017 g: 16:30 2017-07-14 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E
19/2017 2017-07-10 Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
18/2017 g: 20:51 2017-07-10 Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie
17/2017 g 23:26 2017-07-05 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
16/2017 g 22:20 2017-07-03 Otrzymanie pisma dotyczącego wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich
15/2017 g 14:53 2017-06-30 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E
14/2017 2017-05-24 Ustalenie składu i powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
13/2017 2017-05-24 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2017 r.
11/2017 2017-05-18 zupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku
10/2017 2017-05-16 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
9/2017 2017-04-27 Proponowane zmiany Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r.
8/2017 g 22:42 2017-04-27 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku
7/2017 2017-04-27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 maja 2017 r.
5/2017 g 17:37 2017-03-28 Emisja obligacji serii E
4/2017 g 18:00 2017-03-09 Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
3/2017 13:48 2017-03-02 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości w spółce zależnej Emitenta
2/2017 23:45 2017-02-22 Otrzymanie ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu wodorowego
1/2017 2017-01-19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Do góry