Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2019 g:16:41 2019-12-31 Informacja dotycząca obligacji serii F,L,M
35/2019 g:12,00 2019-12-31 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
34/2019 g:13:29 2019-12-21 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K
33/2019 g: 13:25 2019-12-20 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J
32/2019 g:20:31 2019-12-05 Wcześniejszy wykup części obligacji serii K
31/2019 g: 15:33 2019-11-08 Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie
30/2019 g:16:04 2019-10-22 Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
29/2019 g:23:39 2019-10-17 Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019
28/2019 g: 15:44 2019-09-27 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
27/2019 g: 15:00 2019-09-27 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
26/2019 g:17:03 2019-09-26 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G
25/2019 g:21:25 2019-09-02 Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
24/2019 g:20:00 2019-07-08 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
23/2019 g:16:00 2019-06-28 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
22/2019 g:13:25 2019-06-28 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
21/2019 g:16:07 2019-06-27 Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
20/2019 g:18:45 2019-06-26 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
19/2019 g:18:45 2019-06-26 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
18/2019K g:17,06 2019-06-24 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku ? korekta raportu
18/2019 g: 20:00 2019-06-19 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
17/2019 g: 23:12 2019-05-31 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
16/2019 g: 16:05 2019-05-30 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.
15/2019 g: 16:00 2019-05-30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
14/2019 g: 16:00 2019-05-17 Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
13/2019 g: 19:30 2019-04-30 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
12/2019 g:17:20 2019-04-15 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: ?Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca?
11/2019 g: 2019-04-12 Emisja obligacji serii P
10/2019 g; 22:11 2019-04-02 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
9/2019 g:19:55 2019-04-01 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
8/2019 g:16:40 2019-03-26 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
7/2019 g:16:40 2019-03-25 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L
6/2018 g:22:35 2019-02-28 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
5/2019 g:22:10 2019-02-28 Informacja dotycząca obligacji serii I
4/2019 g:19:40 2019-02-26 Emisja obligacji serii O
3/2019 g:18:30 2019-02-20 Emisja obligacji serii N
02/2019 g:12:00 2019-01-25 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
01/2019 g:16:00 2019-01-15 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H

Do góry