Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Walne Zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 22.06.2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SKOTAN S.A. W DNIU 22.06.2018
RAPORT ROCZNY SA-R 2017
RAPORT GK SKOTAN 2017
SPRAWOZDANIE RN 2017
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A. W ROKU 2017
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKOTAN W ROKU 2017

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 22.06.2018 r.

Porządek obrad ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 1 do uchwały nr 17
Załącznik nr 2 do uchwały nr 17
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 24.05.2017 r.

Podjęte uchwały na ZWZ Skotan S.A. dnia 24.05.2017r.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Skotan S.A. dnia 24.05.2017r.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej SKOTAN S.A.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 24.05.2017 r.

Porządek obrad ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
załącznik nr 1 do uchwały nr 19
załącznik nr 2 do uchwały nr 19
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A...
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. za 2016 rok

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 24.06.2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
WYKAZ AKCJONARIUSZY DYSPONUJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 24.06.2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
WYKAZ AKCJONARIUSZY DYSPONUJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 24.06.2016r.

Porządek obrad ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji Skotan SA
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 30.04.2015 r.

Uchwały ZWZ Skotan S.A. 30.04.2015
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30.04.2015

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 30.04.2015r.

Porządek obrad ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia SKOTAN S A
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A..
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 16.06.2014r.

Uchwały ZWZ Skotan S.A. 16.06.2014
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmej 5% głosów na ZWZ
Statut - zmiany 16.06.2014
Życiorysy osób powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Skotan S.A.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 16.06.2014r.

Porzadek obrad ZWZ 2014 - z informacja o prawie uczestnictwa na ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia SKOTAN S A
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A..

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 27.06.2013r.

Uchwaly ZWZ Skotan S A_ 27 06 2013r
Zmiany w Radzie Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy dysponujacych co najmniej 5% głosów na ZWZ

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 27.06.2013r.

Terminy i porządek obrad
Projekty uchwal na Zwyczajne Walne Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzien 27 czerwca 2013 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A..
Najczęściej zadawane pytania

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 6.03.2013r.

Uchwały NWZ SKOTAN SA 6 03 2013
Wykaz akcjonariuszy dysponujących conajmniej 5% głosów na NWZ 6.03.2013

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 26.06.2012r.

Terminy i porządek obrad
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.
FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez Pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011
Informacja o ogółnej liczbie akcji SKOTAN S.A.
Najczęściej zadawane pytania

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 6.03.2013r.

Terminy i porządek obrad
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A.
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A.
Najczęściej zadawane pytania

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 26.06.2012r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2012 r.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów
Informacja o ogólnej liczbie akcji SKOTAN S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 28.06.2011r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2011r.
Życiorysy osób powołanych na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Skotan SA
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% glosów

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 30.06.2010r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN SA 30.06.2010.
Życiorys Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. powołanego w dniu 30 czerwca 2010 roku
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów
STATUT-zmiany

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 28.06.2011R

Terminy i porządek obrad
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN
FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez Pełnomocnika
Najczęściej zadawane pytania

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 30.06.2010r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.
Projekt zmian Statutu Skotan S.A.
FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez Pełnomocnika
Najczęściej zadawane pytania