Cudze chwalicie, swego nie znacie

Nowa generacja innowacyjnych produktów bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica – polski novel food, pojawi się na rynku już w IV kwartale 2020 roku.

Skotan S.A. podpisał umowę ze spółką Life Beauty Pharma na komercjalizację polskiego superfood - Yarrowia lipolytica Novel Food wpisanego do unijnego wykazu nowej żywności zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 [...]. Owocem tej współpracy będzie wprowadzenie do sprzedaży br. nowych produktów w kategorii tzw. meal replacement. Life Beauty Pharma zapowiada rozpoczęcie ich sprzedaży jeszcze w 2020 r.

Novel food z Polski

Yarrowia lipolytica jest specjalnym szczepem drożdży o wyjątkowych właściwościach i zarazem innowacyjnym produktem żywnościowym należącym do kategorii Novel Food. Szczep ten został wyizolowany przez zespół profesora Waldemara Rymowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół ten zajmuje się wykorzystaniem drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica do różnych zastosowań w biotechnologii od 30 lat.

Yarrovia lipolytica Novel Food (YL)

Unia Europejska w odpowiedzi na postępujący wzrost popularności nowych rozwiązań w zakresie żywności stworzyła regulacje, którym podlegają nowe produkty żywieniowe (określane jako NOVEL FOOD, z ang. nowa żywność), w taki sposób, aby były one korzystne i bezpieczne dla nas wszystkich.

Novel Food to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, stworzona z pomocą nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. Żywność tego typu podlega ściśle określonym regulacjom prawnym, a wprowadzenie produktu mogącego określać się jako Novel Food wymaga przejścia długiego i rygorystycznego procesu certyfikującego.

Yarrowia lipolytica, która szczyci się mianem produktu Novel Food, jest jednym z niekonwencjonalnych szczepów drożdży, produktem gruntowanie przebadanym przed jednostki naukowo-badawcze (w Polsce m.in. Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dr. Med. Aleksandra Szczygła).

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) to dezaktywowany szczep drożdży z rodziny Saccharomyces, który charakteryzuje się zdolnością do metabolizowania nietypowych źródeł węgla, produkcją kwasów organicznych, witamin, substancji bioaktywnych oraz wysoką aktywnością proteolityczną (rozkład białek na peptydy i aminokwasy) i lipolityczną (rozkład tłuszczy). Dzięki temu umożliwia lepszy dostęp do ww. składników w formie podstawowej, przez co są one łatwiej wchłaniane przez nasz organizm. Dodatkowo Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) wykazuje większą zawartość białka i wartościowych tłuszczy. Dzięki temu ma wyższą wartość odżywczą niż bardziej poznana i szeroko stosowana w przemyśle spożywczym odmiana należąca do tej samej rodziny co Yarrovia lipolytica Novel Food (YL), Saccharomyces cerevisiae.

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) jest źródłem naturalnych witamin z grupy B (m.in. B1, B6, biotyna, kwas foliowy i B12), witamin C, D i E oraz mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu (Zn, Se, Mg, K, Ca, Cr, Fe, Cu). Zawiera wyjątkowy błonnik z wysoką zawartością Beta-glukanów (25-30%), a frakcja tłuszczowa charakteryzuje się wysokim udziałem tłuszczów nienasyconych (ponad 90% ogólnej zawartości dobrych tłuszczy). Dzięki swojemu bogatemu składowi, drożdże Yarrovia lipolytica Novel Food (YL) wykazują wysoką gęstość odżywczą, tzn., że niskiej wartości energetycznej (kalorycznej) towarzyszy ogromna ilość składników odżywczych o funkcjach niezbędnych i kluczowych dla naszego organizmu.

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) nie jest modyfikowana genetycznie, nie zawiera glutenu, dodatku cukru, barwników czy konserwantów. Jest naturalną, kompletną skarbnicą składników odżywczych, minerałów, witamin oraz związków bioaktywnych, która ma wpływ budowanie odporności i opóźnianie procesów starzenia.

- Od samego początku wiedzieliśmy, że Yarrowia lipolytica stanie się istotnym składnikiem produktów żywnościowych w kategorii tzw. super foods. Dzięki jej wykorzystaniu konsumenci mają szanse na wspieranie i budowanie odporności organizmu, skuteczne zarządzanie bilansem kalorycznym, kontrolowanie jakości posiłków, dbanie o swoją kondycję psychiczną i fizyczną, opóźnianie oznak starzenia itd. – mówi Jacek Kostrzewa Prezes Skotan S.A. – Dlatego bardzo nas cieszy, że dzięki współpracy z Life Beauty Pharma, klienci niebawem będą mogli korzystać z jej unikalnych właściwości, sięgając po produkty w kategorii „meal replacement”, w którego składzie znajdzie się Yarrowia lipolytica – dodaje.

 

Produkty od Life Beauty Pharma

Misją Life Beauty Pharma jest stwarzanie konsumentom na całym świecie dostępu do najlepszych produktów z kategorii health&beauty pochodzenia naturalnego. Wszystkie produkty powstają na podstawie wyników badań naukowych i zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Do tego są w 100% naturalne oraz zawierają tylko najwyższej jakości składniki.

- Poszukując innowacyjnego składnika, który będzie odpowiedzią na współczesne, istotne potrzeby konsumentów, czyli budowanie odporności i opóźnianie procesów starzenia – trafiliśmy na Yarrowia lipolytica Novel Food. Prawie rok pracowaliśmy w laboratorium nad stworzeniem odpowiedniej formuły produktu, który ma szansę zapewnić konsumentom najwyższą dostępność do wartości odżywczych, najlepszy smak i najwyższą jakość w tej kategorii – mówi Krzysztof Kozak, Prezes Zarządu w Life Beauty Pharma.

 

Więcej informacji:

Jacek Kostrzewa
tel: +48 601 362 581
email: jacek.kostrzewa@skotansa.pl

Patrycja Sawicka-Sikora
tel: +48 506 181 076
email: patrycja_sawicka@primoloko.com.pl

https://www.skotansa.pl
https://www.yarrowialipolytica.pl
http://lifebeautypharma.pl


Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Wykształcenie:
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jarosław Lewandrowski

Wykształcenie:
Pan Jarosław Lewandrowski posiada wyższe wykształcenie w zakresie informatyki i ekonometryki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe:
W latach 2004-2008, pracując dla CENTERNET SA, związany był z rynkiem informatycznym. W 2008 r. nawiązał współpracę z Unibax Sp. z o.o., gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 2009 r. był członkiem rady nadzorczej SUWARY S.A. a od 27 czerwca 2013 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Skotan S.A.

Pan Jarosław Lewandrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Małgorzata Waldowska

Wykształcenie:
Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat kariery zawodowej pełniła okresowo funkcje Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej NFI Krezus i NPA Skawina Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. Od 2012 roku zasiada również w Radzie Nadzorczej Skotan SA.

Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Karina Wściubiak-Hanko

Wykształcenie:
Pani Karina Wściubiak - Hanko posiada dyplom magistra zarządzania ze specjalizacją: finanse przedsiębiorstw, nadany przez Master of Business Administration UE we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie, a także Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również Prezesem Zarządu. Prezesem Alchemia S.A. była w latach 2001-2020. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej.
Pani Karina Wściubiak- Hanko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jakub Nadachewicz

Wykształcenie:
Pan Jakub Nadachewicz posiada wyższe wykształcenie. Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Unibax Sp. z o.o. W latach 2006-2007 obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu „Unibax Włóknina" Sp. z o.o, a w latach 2007 - 2013 - Prezesa Zarządu. Od 2008 r. jest Prezesem Zarządu "Unipartner" Sp. z o.o.

W 2006 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Unibax S.A. Toruń.

Pełnił również funkcję w Radach Nadzorczych Spółek: Garbarnia Skotan Sp. z o.o. oraz Gold Investments Sp. z o.o.

Pan Jakub Nadachewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jacek Kostrzewa

Wykształcenie:
Pan Jacek Kostrzewa posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska, uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo, ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration w School of Business University of Washington w Seattle i Academy of Economic Studies w Bukareszcie.

Doświadczenie zawodowe:
W latach 1987-1992 był pracownikiem naukowym w Instytucie Techniki Budowlanej, a następnie Dyrektorem Generalnym, członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu Fundacji Poszanowania Energii i Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA. Lata 1994-1997 spędził w Bukareszcie jako ekspert ds. finansowych programu pomocowego PHARE oraz inwestycji realizowanych w jego ramach w sferze energetycznej. Po powrocie do kraju w 1998 r. objął stanowisko Dyrektora ds. rozwoju w warszawskim biurze brytyjskiego potentata energetycznego National Power PLC, a potem – od 2000 r., pełnił podobną funkcję w Heat&Power Associates Polska. Zajmował się planowaniem strategicznym w dziedzinie energetyki oraz innowacyjnymi sposobami finansowania inwestycji w tej branży.

W 2006 r. objął funkcję doradcy Zarządu Alchemia SA w zakresie organizacji i przygotowania inwestycji spółki w produkcję biopaliw, będącego wspólnym przedsięwzięciem wraz ze Spółką Skotan SA. W czerwcu 2006 r. został powołany do Rady Nadzorczej Skotan SA i oddelegowany na p.o. Prezesa Zarządu, a następnie powołany na Prezesa Zarządu Skotan SA i Członka Zarządu Skotan SA. Od 2008 r. ponownie w składzie Rady Nadzorczej Skotan SA.

Był Członkiem Rad Nadzorczych Impexmetal SA w latach 2006- 2009, NFI Midas 2007-2010. Od 2013 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wydawnictwa PASCAL SA, od 2015 Członkiem Rady Nadzorczej Eficom Sinersio., Skotan SA w latach 2008-2016.

Aktualnie pełni funkcje Członka Zarządu GreenMax Capital Advisors Sp. z o.o. - polsko-amerykańskiej spółki doradczej specjalizującej się w międzynarodowym doradztwie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Pan Jacek Kostrzewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


W rozmowie z Bartłomiejem Mayerem, o planach na najbliższe lata opowiada Prezes Jacek Kostrzewa.

Zapraszamy do lektury na łamach portalu „Puls Biznesu”. W rozmowie z Bartłomiejem Mayerem. O planach na najbliższe lata opowiada Prezes Jacek Kostrzewa.

https://www.pb.pl/skotan-wybiera-sie-do-azji-996614


III edycja konferencji Executive Forum

8 lipca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się VIII edycja „Executive Forum”, którego hasłem przewodnim było: „Przedsiębiorczość – Ekspansja – Innowacja”. Program wydarzenia podzielony był na dwie części, pierwszą – merytoryczną, składającą się z 3 wystąpień i 3 paneli dyskusyjnych, oraz
część wieczorną, którą stanowiła gala „European Leadership Awards”. 

 

Panel dyskusyjny pt. „Droga ku ekspansji globalnej”. Moderatorem dyskusji był prof. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Droga ku ekspansji globalnej nie jest usłana różami i nie jest też torem wyścigowym”, ta teza otworzyła
dyskusję i pozwoliła stwierdzić, że właściciele polskich dostrzegają coraz większą potrzebę ekspansji zagranicznej, jednak zanim to następuje niezbędne jest podjęcie kilku bardzo ważnych kroków. Istotne jest dogłębne rozpoznanie rynku, staranne zweryfikowanie i dobranie lokalnych partnerów, posiadanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich oraz zaplanowanie etapowości tego procesu – wszystko to pomoże pokonać bariery, które mogą blokować ekspansję.

Eksperci podkreślali, iż odmienność kulturowa, gospodarcza, a także administracyjna, znacząco wpływa na możliwości adaptacji oferty przedsiębiorstwa do rynku zagranicznego. Różnice językowe, stereotypy, często mające negatywny wydźwięk na temat Polski, odmienne style komunikacji, zmuszają rodzime firmy do podjęcia szeregu działań na rzecz dostosowania produktów do potrzeb klientów innych narodowości. Aby sprostać wymaganiom polskie przedsiębiorstwa musiały też poszerzyć ofertę i znacząco podnieść jakość. Według panelistów, niezależnie od objętej strategii ekspansji na nowe rynki, trzeba liczyć się z wieloma wyzwaniami, których nieuwzględnienie grozi porażką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhK0P0OOYJs&feature=youtu.be&t=8095


Debata Agrobiznes 4.0 w Warszawie

30 czerwca w Hotelu Bristol w Warszawie miała miejsce debata „Agrobiznes 4.0”., Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gościem specjalnym był Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W swoim przemówieniu podkreślał rolę cyfryzacji i digitalizacji, jako części obszarów strategii “Agencja 4.0”.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję panelową, którą moderował Profesor Marian Podstawka, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wśród prelegentów obecny był Pan Prezes Jacek Kostrzewa. Wraz z pozostałymi prelegentami:
Wojciechem Kędzia – Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotrem Maciak – Prezesem Zarządu, Nordkalk, Adamem Pantkowskim – Prezesem Zarządu, BioVege, Dariuszem Sip – Dyrektorem Działu Nasion, Syngenta Polska , Cezarym Urban – Dyrektorem Działu Agriculture Solutions, BASF Polska poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia związane z wyzwaniami dla agrobiznesu, wpływu nowych technologii na branżę oraz możliwościami finansowania rolnictwa. Wśród wyzwań wymienili m.in. brak uregulowania pH w glebach (dotyczy to aż 65% gleb w Polsce), wyjaławianie gleb oraz brak bioróżnorodności. Zgodnie podkreślili, że wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest trend, w myśl którego konsumenci chętniej poszukują produktów pochodzących od regionalnych dostawców, co zmienia sposób działania firm z globalnego na lokalny.

Podsumowaniem debaty było twierdzenie, że należy tak kierować przedsiębiorstwem, aby pomiędzy zyskiem a zdrowiem i ochroną środowiska naturalnego nie było sprzeczności.

Cała debata dostępna jest na You tube EC pod tym linkiem.