Cudze chwalicie, swego nie znacie

Nowa generacja innowacyjnych produktów bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica – polski novel food, pojawi się na rynku już w IV kwartale 2020 roku.

Skotan S.A. podpisał umowę ze spółką Life Beauty Pharma na komercjalizację polskiego superfood - Yarrowia lipolytica Novel Food wpisanego do unijnego wykazu nowej żywności zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 [...]. Owocem tej współpracy będzie wprowadzenie do sprzedaży br. nowych produktów w kategorii tzw. meal replacement. Life Beauty Pharma zapowiada rozpoczęcie ich sprzedaży jeszcze w 2020 r.

Novel food z Polski

Yarrowia lipolytica jest specjalnym szczepem drożdży o wyjątkowych właściwościach i zarazem innowacyjnym produktem żywnościowym należącym do kategorii Novel Food. Szczep ten został wyizolowany przez zespół profesora Waldemara Rymowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół ten zajmuje się wykorzystaniem drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica do różnych zastosowań w biotechnologii od 30 lat.

Yarrovia lipolytica Novel Food (YL)

Unia Europejska w odpowiedzi na postępujący wzrost popularności nowych rozwiązań w zakresie żywności stworzyła regulacje, którym podlegają nowe produkty żywieniowe (określane jako NOVEL FOOD, z ang. nowa żywność), w taki sposób, aby były one korzystne i bezpieczne dla nas wszystkich.

Novel Food to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, stworzona z pomocą nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. Żywność tego typu podlega ściśle określonym regulacjom prawnym, a wprowadzenie produktu mogącego określać się jako Novel Food wymaga przejścia długiego i rygorystycznego procesu certyfikującego.

Yarrowia lipolytica, która szczyci się mianem produktu Novel Food, jest jednym z niekonwencjonalnych szczepów drożdży, produktem gruntowanie przebadanym przed jednostki naukowo-badawcze (w Polsce m.in. Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dr. Med. Aleksandra Szczygła).

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) to dezaktywowany szczep drożdży z rodziny Saccharomyces, który charakteryzuje się zdolnością do metabolizowania nietypowych źródeł węgla, produkcją kwasów organicznych, witamin, substancji bioaktywnych oraz wysoką aktywnością proteolityczną (rozkład białek na peptydy i aminokwasy) i lipolityczną (rozkład tłuszczy). Dzięki temu umożliwia lepszy dostęp do ww. składników w formie podstawowej, przez co są one łatwiej wchłaniane przez nasz organizm. Dodatkowo Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) wykazuje większą zawartość białka i wartościowych tłuszczy. Dzięki temu ma wyższą wartość odżywczą niż bardziej poznana i szeroko stosowana w przemyśle spożywczym odmiana należąca do tej samej rodziny co Yarrovia lipolytica Novel Food (YL), Saccharomyces cerevisiae.

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) jest źródłem naturalnych witamin z grupy B (m.in. B1, B6, biotyna, kwas foliowy i B12), witamin C, D i E oraz mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu (Zn, Se, Mg, K, Ca, Cr, Fe, Cu). Zawiera wyjątkowy błonnik z wysoką zawartością Beta-glukanów (25-30%), a frakcja tłuszczowa charakteryzuje się wysokim udziałem tłuszczów nienasyconych (ponad 90% ogólnej zawartości dobrych tłuszczy). Dzięki swojemu bogatemu składowi, drożdże Yarrovia lipolytica Novel Food (YL) wykazują wysoką gęstość odżywczą, tzn., że niskiej wartości energetycznej (kalorycznej) towarzyszy ogromna ilość składników odżywczych o funkcjach niezbędnych i kluczowych dla naszego organizmu.

Yarrowia lipolytica Novel Food (YL) nie jest modyfikowana genetycznie, nie zawiera glutenu, dodatku cukru, barwników czy konserwantów. Jest naturalną, kompletną skarbnicą składników odżywczych, minerałów, witamin oraz związków bioaktywnych, która ma wpływ budowanie odporności i opóźnianie procesów starzenia.

- Od samego początku wiedzieliśmy, że Yarrowia lipolytica stanie się istotnym składnikiem produktów żywnościowych w kategorii tzw. super foods. Dzięki jej wykorzystaniu konsumenci mają szanse na wspieranie i budowanie odporności organizmu, skuteczne zarządzanie bilansem kalorycznym, kontrolowanie jakości posiłków, dbanie o swoją kondycję psychiczną i fizyczną, opóźnianie oznak starzenia itd. – mówi Jacek Kostrzewa Prezes Skotan S.A. – Dlatego bardzo nas cieszy, że dzięki współpracy z Life Beauty Pharma, klienci niebawem będą mogli korzystać z jej unikalnych właściwości, sięgając po produkty w kategorii „meal replacement”, w którego składzie znajdzie się Yarrowia lipolytica – dodaje.

 

Produkty od Life Beauty Pharma

Misją Life Beauty Pharma jest stwarzanie konsumentom na całym świecie dostępu do najlepszych produktów z kategorii health&beauty pochodzenia naturalnego. Wszystkie produkty powstają na podstawie wyników badań naukowych i zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Do tego są w 100% naturalne oraz zawierają tylko najwyższej jakości składniki.

- Poszukując innowacyjnego składnika, który będzie odpowiedzią na współczesne, istotne potrzeby konsumentów, czyli budowanie odporności i opóźnianie procesów starzenia – trafiliśmy na Yarrowia lipolytica Novel Food. Prawie rok pracowaliśmy w laboratorium nad stworzeniem odpowiedniej formuły produktu, który ma szansę zapewnić konsumentom najwyższą dostępność do wartości odżywczych, najlepszy smak i najwyższą jakość w tej kategorii – mówi Krzysztof Kozak, Prezes Zarządu w Life Beauty Pharma.

 

Więcej informacji:

Jacek Kostrzewa
tel: +48 601 362 581
email: jacek.kostrzewa@skotansa.pl

Patrycja Sawicka-Sikora
tel: +48 506 181 076
email: patrycja_sawicka@primoloko.com.pl

https://www.skotansa.pl
https://www.yarrowialipolytica.pl
http://lifebeautypharma.pl


Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Wykształcenie:
Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami i marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 roku jest zatrudniona w spółce UNIBAX Sp. z o.o. W latach 2007 – 2015 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki KREZUS SA. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki GOLD INVESTEMENT Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Piotr Szeliga

Wykształcenie:

Pan Piotr Szeliga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996–2000 pracował w firmie Arthur Andersen. W latach 2000–2003 w firmie ce-market.com pełnił funkcję Kontrolera Finansowego. Od 2003 do 2012 roku był zatrudniony w Impexmetal S.A. We wrześniu 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2006 roku do listopada 2018 był związany z Boryszew S.A., pełniąc w latach 2012-2018 funkcje w Zarządzie Spółki. Od listopada 2018 Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin Impexmetal S.A., obecnie Gränges Konin S.A

Pan Piotr Szeliga sprawował funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal/Boryszew. Prelegent i panelista licznych wydarzeń gospodarczych, laureat nagród i odznaczeń branżowych, członek komitetów naukowych konferencji naukowo-technicznych.

Pan Piotr Szeliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub  spółki kapitałowej i nie uczestniczy w  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Małgorzata Waldowska

Wykształcenie:
Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat kariery zawodowej pełniła okresowo funkcje Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej NFI Krezus i NPA Skawina Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. Od 2012 roku zasiada również w Radzie Nadzorczej Skotan SA.

Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Karina Wściubiak-Hanko

Wykształcenie:
Pani Karina Wściubiak - Hanko posiada dyplom magistra zarządzania ze specjalizacją: finanse przedsiębiorstw, nadany przez Master of Business Administration UE we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie, a także Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A., a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również Prezesem Zarządu. Prezesem Alchemia S.A. była w latach 2001-2020. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej.
Pani Karina Wściubiak- Hanko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jakub Nadachewicz

Wykształcenie:
Pan Jakub Nadachewicz posiada wyższe wykształcenie. Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Unibax Sp. z o.o. W latach 2006-2007 obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu „Unibax Włóknina" Sp. z o.o, a w latach 2007 - 2013 - Prezesa Zarządu. Od 2008 r. jest Prezesem Zarządu "Unipartner" Sp. z o.o.

W 2006 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Unibax S.A. Toruń.

Pełnił również funkcję w Radach Nadzorczych Spółek: Garbarnia Skotan Sp. z o.o. oraz Gold Investments Sp. z o.o.

Pan Jakub Nadachewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Dominika Kowalczyk

Wykształcenie:
Pani Dominika Kowalczyk studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku nauki polityczne. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa handlowego, jest ekspertem komunikacji społecznej i public relations.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 2010  zarządza agencjami public relations (od 2015 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu Zebra PR sp. z o.o.). W ramach aktywności zawodowej realizowała projekty doradztwa z zakresu marketingu i public relations dla klientów z branży energetycznej, finansowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Doradca wielu zarządów wielu polskich firm w zakresie komunikacji produktowej, wewnętrznej i budowania relacji z mediami oraz administracją publiczną. Była rzecznikiem prasowym m.in. Krajowej Izby Fizjoterapeutów (w latach 2018-2022), Ministra Finansów (w latach 2005-2006) oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (w latach 2006-2009). Brała udział w pracach nad strategią komunikacji IPO (debiut giełdowy) PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami kryzysowymi.

Aktualnie Pani Dominika Kowalczyk prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PR Code Dominika Kowalczyk oraz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Zebra PR sp. z o.o. i Prezesa Zarządu spółki Kraina Westernu Sarnowa Góra sp. z o. o.

Działalność wykonywana przez Panią Dominikę Kowalczyk poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pani Dominika Kowalczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dominika Kowalczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


W rozmowie z Bartłomiejem Mayerem, o planach na najbliższe lata opowiada Prezes Jacek Kostrzewa.

Zapraszamy do lektury na łamach portalu „Puls Biznesu”. W rozmowie z Bartłomiejem Mayerem. O planach na najbliższe lata opowiada Prezes Jacek Kostrzewa.

https://www.pb.pl/skotan-wybiera-sie-do-azji-996614


III edycja konferencji Executive Forum

8 lipca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się VIII edycja „Executive Forum”, którego hasłem przewodnim było: „Przedsiębiorczość – Ekspansja – Innowacja”. Program wydarzenia podzielony był na dwie części, pierwszą – merytoryczną, składającą się z 3 wystąpień i 3 paneli dyskusyjnych, oraz
część wieczorną, którą stanowiła gala „European Leadership Awards”. 

 

Panel dyskusyjny pt. „Droga ku ekspansji globalnej”. Moderatorem dyskusji był prof. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Droga ku ekspansji globalnej nie jest usłana różami i nie jest też torem wyścigowym”, ta teza otworzyła
dyskusję i pozwoliła stwierdzić, że właściciele polskich dostrzegają coraz większą potrzebę ekspansji zagranicznej, jednak zanim to następuje niezbędne jest podjęcie kilku bardzo ważnych kroków. Istotne jest dogłębne rozpoznanie rynku, staranne zweryfikowanie i dobranie lokalnych partnerów, posiadanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich oraz zaplanowanie etapowości tego procesu – wszystko to pomoże pokonać bariery, które mogą blokować ekspansję.

Eksperci podkreślali, iż odmienność kulturowa, gospodarcza, a także administracyjna, znacząco wpływa na możliwości adaptacji oferty przedsiębiorstwa do rynku zagranicznego. Różnice językowe, stereotypy, często mające negatywny wydźwięk na temat Polski, odmienne style komunikacji, zmuszają rodzime firmy do podjęcia szeregu działań na rzecz dostosowania produktów do potrzeb klientów innych narodowości. Aby sprostać wymaganiom polskie przedsiębiorstwa musiały też poszerzyć ofertę i znacząco podnieść jakość. Według panelistów, niezależnie od objętej strategii ekspansji na nowe rynki, trzeba liczyć się z wieloma wyzwaniami, których nieuwzględnienie grozi porażką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhK0P0OOYJs&feature=youtu.be&t=8095


Debata Agrobiznes 4.0 w Warszawie

30 czerwca w Hotelu Bristol w Warszawie miała miejsce debata „Agrobiznes 4.0”., Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gościem specjalnym był Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W swoim przemówieniu podkreślał rolę cyfryzacji i digitalizacji, jako części obszarów strategii “Agencja 4.0”.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję panelową, którą moderował Profesor Marian Podstawka, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wśród prelegentów obecny był Pan Prezes Jacek Kostrzewa. Wraz z pozostałymi prelegentami:
Wojciechem Kędzia – Zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotrem Maciak – Prezesem Zarządu, Nordkalk, Adamem Pantkowskim – Prezesem Zarządu, BioVege, Dariuszem Sip – Dyrektorem Działu Nasion, Syngenta Polska , Cezarym Urban – Dyrektorem Działu Agriculture Solutions, BASF Polska poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia związane z wyzwaniami dla agrobiznesu, wpływu nowych technologii na branżę oraz możliwościami finansowania rolnictwa. Wśród wyzwań wymienili m.in. brak uregulowania pH w glebach (dotyczy to aż 65% gleb w Polsce), wyjaławianie gleb oraz brak bioróżnorodności. Zgodnie podkreślili, że wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest trend, w myśl którego konsumenci chętniej poszukują produktów pochodzących od regionalnych dostawców, co zmienia sposób działania firm z globalnego na lokalny.

Podsumowaniem debaty było twierdzenie, że należy tak kierować przedsiębiorstwem, aby pomiędzy zyskiem a zdrowiem i ochroną środowiska naturalnego nie było sprzeczności.

Cała debata dostępna jest na You tube EC pod tym linkiem.