Szacunkowe wyniki za I kwartał 2021 roku

Opublikowaliśmy szacunkowe dane za  pierwszy kw. tego roku, przychody ze sprzedaży produktów i usług wynoszą 3 152 tys. zł, wobec 2 569 tys. zł zrealizowanych w I kw. 2020 roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 554 tys. zł. Zysk netto wyniósł w I kw. 2021 roku 347 tys. zł, dla porównania w I kw. 2020 roku było to 97 tys. zł.

Koncentrujemy się w tym roku na wprowadzaniu nowych produktów do oferty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu własnej bazy laboratoryjnej i rozbudowanych możliwości wytwórczych zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. Drugim kierunkiem intensyfikacji działań zapisanych w strategii jest eksport. Rozszerzamy sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, a w planach na ten rok ma wejście z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie. Obecnie eksport stanowi 25 proc. przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Czech. Właściwie zdefiniowana i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, mimo trudności jakie spowodowała pandemia przełożyła się na wyraźną poprawę sytuacji spółki i dała szersze możliwości działania w długiej perspektywie. W samym 2020 roku nastąpiło podwojenie sprzedaży i osiągnięcie zysków. Natomiast wyniki szacunkowe pierwszego kwartału br. dają realne wsparcie dla realizacji projektów zaplanowanych na ten rok.

Z ostrożnym ale optymizmem podchodzimy do tegorocznych wyzwań. Widzimy bowiem wymierne efekty naszych działań, zwłaszcza w zakresie rozszerzania oferty produktów. Dziś około 70 proc. przychodów  pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9, pozostałe produkty to m.in. preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Wzbogacana oferta to główny klucz do wchodzenia na nowe rynku zagraniczne i umacniania pozycji już osiągniętej. Rozmawiamy z kolejnymi zagranicznymi partnerami, dlatego zakładamy, że ten rok przyniesie nowe kontrakty. Dzięki rozbudowaniu naszej bazy technologiczno-wytwórczej możemy dziś projektować i wytwarzać m.in. suplementy diety i żywność funkcjonalną zarówno dla naszych potrzeb, jak i na zlecenie zewnętrznych partnerów i klientów -  mówi Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Podsumowaliśmy też o ostatecznym podsumowaniu 2020 roku. W raporcie rocznym podaliśmy, że przychody w całym 2020 roku wzrosły do 10,4 mln zł z 4,4 mln zł w roku 2019. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 900 tys. zł wobec 3,2 mln zł straty operacyjnej w 2019 roku. EBITDA w 2020 roku wyniosła 1,6 mln zł wobec - 2,5 mln zł rok wcześniej.

Głównym czynnikiem determinującym wyniki osiągnięte w 2020 roku był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych: 9 601 tys. zł w 2020 r. w porównaniu do 4 430 tys. zł w 2019 r. Największy wzrost dotyczył linii suplementów diety EstroVita. Portfolio produktów przez nas wytwarzanych obejmuje obecnie suplementy diety dla ludzi, preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami.


Poprawa wyników dzięki m.in nowym produktom oraz rozwojowi eksportu

Skotan planuje w 2021 roku dalszą poprawę wyników finansowych. m.in. dzięki wprowadzaniu nowych produktów oraz rozwojowi eksportu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Jacek Kostrzewa. Dodał, że przy utrzymaniu tempa rozwoju biznesu Skotan rozważy przeniesienie i rozbudowę zakładu produkcji estrów w Czechowicach-Dziedzicach.

"Jesteśmy w fazie wzrostu. W tym roku liczę na dalszą poprawę wyników finansowych firmy, pierwszy kwartał upływa dobrze. Planujemy przeprowadzenie w 2021 roku dodatkowych badań naszych produktów, żeby udowodnić ich wysoką skuteczność, a także zdywersyfikować nasze portfolio produktowe o nowe kierunki zastosowań. Planujemy również w tym roku wprowadzenie nowości w ramach głównych kategorii produktowych" - powiedział Prezes.

Cała rozmowa redaktor Ewy Pogodzińskiej z Prezesem Jackiem Kostrzewą na stronie PAP Biznes.


Remediacja - jak naturalnie oczyścić zanieczyszczone obszary

W dzisiejszych czasach, kiedy skażenie środowiska jest ogromne,  istotne jest aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak można temu przeciwdziałać i leczyć to co już ludzie zniszczyli. Zanieczyszczenie gleby pestycydami, wody rzek i oceanów wyciekami ropy z platform wiertniczych oraz rurociągów spędza sen z powiek naukowcom oraz ekologom bijącym na alarm, że człowiek niszczy to, co jest dla niego najcenniejsze.

Więcej na platformie Anywhere

 


Prawidłowa suplementacja bioestrów kwasów omegą-3, 6, 9 oraz 5

Zdrowa dieta i aktywny tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania ograniznu.

Dr n. med. Edyta Blus opowiada, czym są bioestry kwasów omega-3, 6, 9 oraz 5, jak prawidłowo je przyjmować, czym różnią się omegi roślinne od rybich oraz jak ważne dla organizmu jest ich regularne dostarczanie.

Cały wywiad na platformie medialnej Anywhere.


Nowość. Equinox Calm dla nadpobudliwych i nerwowych koni

Equinox CALM to produkt, który powstał z myślą o koniach nerwowych, nadpobudliwych, w czasie rekonwalescencji lub wracających do pracy. Doskonale sprawdza się u koni sportowych, młodych, rozpoczynających treningi oraz podczas niecodziennych sytuacji, takich jak transport, zmiana stajni czy stada. Więcej Info


Skotan i podejście holistyczne

Podejście holistyczne do zdrowia to priorytet dla Prezesa firmy oraz dla całego zespołu. Skotan nie tylko wspomaga zdrowie człowieka suplementami diety EstroVita, ale również w duchu Human Grade tworzy produkty przeznaczone dla zwierząt towarzyszących m. in. Yarrowia Canifelox i Yarrowia Equinox. Ważną rolę pełni również aspekt ochrony środowiska i wparcia niwelowania zanieczyszczeń związywanych z działalnością człowieka m. in. preparatami Yarrtica.

 

O firmie, planach,  pasji do tworzenia wysokiej jakości produktów i kreatywnym zespole opowiada prezes firmy Jacek Kostrzewa.

Warto zobaczyć na platformie Anywhere:

https://www.anywhere.pl/72811/anywhere-studio-jacek-kostrzewa/

 


Podsumowanie 2020 r. w wywiadzie dla Pulsu Biznesu

Wzrost koniunktury na GPW i zainteresowania inwestorów, wywołany publikacją wstępnych, szacunkowych wyników finansowych Skotan, stanowiły główny wątek rozmowy Jacka Kostrzewy z Pulsem Biznesu.

Dotychczasowe działania Spółki, służące zbudowaniu trwałej pozycji rynkowej i osiągnieciu operacyjnej rentowności, Prezes Skotan S.A. podsumował następująco:

Gdy wprowadza się na rynek nowy produkt o innowacyjnym charakterze, potrzeba czasu, aż rynek w niego uwierzy. W ciągu czterech lat zbudowaliśmy wystarczającą pozycję, by przekroczyć próg rentowności. W IV kwartale zrealizowaliśmy szereg zamówień dla obecnych klientów, ale też np. dokonaliśmy pierwszej dostawy do jednego z klientów zagranicznych, o którego zabiegaliśmy sześć lat. Szczególne podziękowania należą się całemu zespołowi i jego zaangażowaniu. Bez ich kreatywnych pomysłów i ciężkiej pracy nie osiągnęlibyśmy tych wyników. Ten rok zaczął się dla nas dobrze.

Zapraszamy do lektury na stronach portalu „Puls Biznesu”.

FOT. MAREK WISNIEWSKI CYFRA 


Wstępne wyniki finansowe - Skotan na plusie

Pomimo trudnej globalnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19, zakończyliśmy 2020 rok, osiągając pozytywne wskaźniki finansowe. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o blisko 135 % w porównaniu do roku 2019 i według wstępnych szacunków wyniosły 10 444 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 995 tys. zł,  wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 1 774 tys. zł, a zysk netto wyniósł 92 tys. zł względem starty w wysokości 3 230 tys. zł w 2019 r.

Szczególną tendencją wzrostową charakteryzował się IV kwartał 2020 roku, w którym odnotowaliśmy przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 3 708 tys. zł, wobec 6 735 tys. zł zrealizowanych w I, II i III kwartale 2020 r. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za cały rok 2020.

Głównym czynnikiem determinującym wyniki osiągnięte w 2020 roku był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych. Koncentrując się na stałym rozwoju oferty produktowej i dążeniu do ekspansji na nowych rynkach, wprowadziliśmy nowe produkty do linii suplementów diety EstroVita, wdrożyliśmy drożdże YLs Novel Food w zastosowaniach spożywczych oraz rozszerzaliśmy działania eksportowe o nowe obszary.

Powyższe dane finansowe Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 3/2021, jednocześnie zastrzegając, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym za 2020 rok, którego publikację zaplanowano na 22 kwietnia 2021 r.

 


Yarrtica w Afryce

Kolejne kroki w zastosowaniu preparatów SKOTAN S.A w Afryce zostały sfinalizowane. W styczniu została wysłana do Nigerii pierwsza partia preparatu do remediacji gleb z zanieczyszczeń węglowodorowych – YARRTICA.

SKOTAN S.A w 2019 roku nawiązał współpracę i podpisał list o współpracy z firmą Atlas-Ray and Sons Company Limited zakwalifikowaną do prac w ramach projektu remediacji zanieczyszczonych gleb terenu Ogoni. Dzięki zaangażowaniu obydwu stron w tym samym roku udało się zarejestrować produkt YARRTICA do remediacji gleb przez National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA).

Region Ogoni to jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w Afryce i na świecie przez działalność człowieka. Projekt oczyszczania prowadzony jest pod nadzorem Ministerstwa Środowiska Nigerii pod nazwą Hydrocarbon Pollution Remediation Project (w skrócie HYPREP; https://hyprep.gov.ng/).

Kolejne dostawy preparatu YARRTICA do Nigerii są już w trakcie przygotowania.


Drożdże YLs Novel Food

Z początkiem grudnia Komisja Europejska nadała drożdżom Yarrowia lipolytica, wzbogaconym w chrom i selen, status Nowej Żywności – Novel Food.

Novel Food to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, wytworzona przy pomocy nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych.

Publikacja Rozporządzeń Wykonawczych Komisji Europejskiej, włączających drożdże Yarrowia lipolytica, z zawartością selenu i chromu do unijnego wykazu Nowej Żywności, pozwoli Spółce na komercjalizację nowych produktów – suplementów diety, żywności wzbogaconej oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, które wykorzystywać będą prozdrowotne funkcjonalności drożdży i ich szeroki potencjał aplikacyjny.

Uzyskane notyfikację finalizują prowadzone przez Skotan S.A. procedury zezwalające na wprowadzenie na rynek biomasy standardowej i wzbogaconej, podjęte w celu w wdrożenia wyników projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4).