Skotan planuje zainwestować w rozbudowę zakładu oraz dalej zwiększać sprzedaż

"Ze środków z planowanej nowej emisji akcji  planujemy zainwestować m.in. ok. 4 mln zł w rozbudowę zakładu w Czechowicach-Dziedzicach" - poinformował prezes spółki Jacek Kostrzewa. Dodał, że do końca roku Skotan planuje dalszy wzrost sprzedaży dzięki wprowadzaniu nowych produktów oraz rozwojowi eksportu, widzi możliwość zniwelowania straty netto w tym okresie.

"Plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę uzależnione są od powodzenia nowej emisji akcji. Rozbudowa zakładu pozwoli zoptymalizować proces konfekcji, gospodarkę magazynową i logistykę, co staje się kluczowe przy rosnącej liczbie produktów, klientów i pracowników. Koszt takiej inwestycji szacujemy na około 4 mln zł. Musimy jednak brać pod uwagę dalszy gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Proces inwestycyjny i przeniesienia produkcji zajmie co najmniej dwa lata, czyli finalizacja będzie możliwa najwcześniej pod koniec 2023 roku" - powiedział prezes.

 

Więcej na PAP Biznes

 


Skotan w sektorze spółek biotechnologicznych na GPW

Od dziś akcje Skotan SA będą notowane w ramach sektora spółek biotechnologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda przychyliła się do wniosku zarządu Spółki, który dzięki diametralnej zmianie strategii przeprowadzonej kilka lat temu, polegającej na odejściu od projektów z obszaru biopaliw na rzecz segmentu nowych technologii/biotechnologii, wprowadził Skotan w fazę organicznego rozwoju. Obecnie spółka koncentruje się na produkcji i sprzedaży powstających na bazie własnych receptur nutraceutyków o statusie suplementów diety dla ludzi oraz rozwoju oferty żywności funkcjonalnej i superfood. Uzupełnienie portfolio produktowego i usługowego, które wykorzystuje potencjał technologiczny Spółki, stanowią preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami.

Zbudowanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej, stworzenie nowych produktów, oraz przygotowanie własnego zaplecza produkcyjnego, to kluczowe obszary aktualnej strategii rozwoju, które wprowadziły Spółkę w obszar biotechnologii. Dodatkowo uzyskanie patentów, odpowiednich certyfikatów i pozwoleń wymaganych przez przepisy krajowe i unijne, otworzyły rynek krajowy i zagranicę na stworzone we własnym laboratorium produkty. Spółka dzięki komercjalizacji wyników badań zrealizowanych we współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi, projektowaniu innowacyjnych rozwiązań i zwiększeniu skali działalności, mogła zagwarantować miejsce na krajowym rynku dla swojej unikatowej oferty. Efektem poszerzania oferty produktowej i lokowaniem jej także na zagranicznych rynkach jest systematyczne zwiększanie przychodów. Obecnie eksport stanowi 25 proc. przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Czech, ale także do Iranu. W planach na ten rok spółka chce wejść z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie.

- Wejście do indeksu biotechnologicznych spółek na GPW jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. Jest też sformalizowaniem procesu stworzenia przez nas nowego profilu działalności Skotana. Dzięki trafnym wyborom sektora biotechnologii pod kątem perspektywicznego rozwoju i stworzeniu własnych receptur dziś większość przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9. Ale mamy też inne autorskie produkty jak choćby preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Zaawansowana i wyprzedzająca trendy rynkowe oferta to naszym zdaniem właściwa droga dla ekspansji Spółki, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Stając się spółką biotechnologiczną, tworzyliśmy konsekwentnie i od podstaw zespół specjalistów oraz bazę technologiczno-wytwórczą. Dlatego dziś projektujemy i wytwarzamy suplementy diety, czy żywność funkcjonalną, także na zlecenie zewnętrznych partnerów i pod kątem specyficznych oczekiwań klientów, zwłaszcza na zagranicznych rynkach – podkreśla Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Najbardziej znaną linią produktów Skotan jest Estrovita - seria nutraceutyków funkcjonalnych o wysokiej skoncentrowanej zawartości roślinnych kwasów tłuszczowych Omega 3,6,9. Firma wprowadziła je do oferty większości krajowych sieci aptecznych, hurtowni farmaceutycznych i drogerii, w tym aptek zlokalizowanych w największych centrach handlowych i hurtowni zaopatrujących ponad 13 tys. punktów aptecznych, docierając do 4 mln klientów dziennie. EstroVita otrzymała certyfikat V-Label, potwierdzający 100% roślinny skład, dzięki czemu wpisała się w coraz popularniejszy trend żywieniowy, a krąg jej potencjalnych nabywców poszerzył się o liczną grupę wegetarian i wegan.

Niedawno spółka zainicjowała proces rejestracji produktów marki EstroVita w Australii oraz Nowej Zelandii i przygotowuje się do podpisania w tym roku umowy na rozpoczęcie ich sprzedaży przez jednego z dużych miejscowych dystrybutorów. W dalszej kolejności planowane jest wejście na rynek Kanady i USA, a także rozszerzenie sprzedaży na rynkach azjatyckich. Spółka planuje dalszą ekspansję rynku OTC i Super Food, które wykazują stały trend wzrostowy i szerokie perspektywy aplikacji produktów i technologii Skotan, zarówno w Polsce jak i za granicą.


Podsumowanie chatu inwestorskiego

W czwartek, 8 lipca 2021 roku, na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Jackiem Kostrzewa, Prezesem Zarządu Skotan S.A. W trakcie czatu internauci pytali m.in.  o perspektywy dalszego rozwoju, czy wyniki i sytuację finansową. 

 

 

 

 

Całość rozmowy dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Zapraszamy do lektury.

 

 


Chat inwestorski w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych

Już 8 lipca o godzinie 11:00 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprasza na chat inwestorski z Prezesem Spółki Jackiem
Kostrzewą, który odpowie na pytania związane z aktualną sytuacją spółki oraz o planach rozwoju.

 

Link do strony: Aktualna sytuacja spółki Skotan S.A. i jej plany rozwoju.

 

Zapraszamy do zadawania pytań oraz śledzenia chatu.

 


EstroVita dostępna w największych sieciach aptek i drogerii

Skotan Pharma cechuje harmonijne podejście do problematyki zdrowia, jakości żywienia i profilaktyki zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, stale pracujemy nad rozwojem oferty produktowej, udoskonalaniu marki własnej i wprowadzaniu nowych produktów do linii suplementów diety EstroVita. Nasze działania zorientowane są na budowanie lojalności konsumenckiej, dzięki przewagom funkcjonalnym oraz prozdrowotnym walorom produktów EstroVita.

Wzrost pozycji rynkowej i identyfikacji konsumenckiej marki EstroVita, widoczny jest w ciągłym zwiększaniu obecności w aptekach sieciowych i hurtowniach farmaceutycznych oraz rozwoju bazy punktów sprzedaży detalicznej. Budowana przez nas sieć dystrybucji koncentruje się na 4 głównych kanałach:

  • Apteki sieciowe
  • Hurtownie farmaceutyczne
  • Drogerie farmaceutyczne
  • e-sklep estrovita.pl

Dostępność produktów linii EstroVita w największych aptekach sieciowych oraz hurtowniach farmaceutycznych pozwala nam dotrzeć do większość aptek stacjonarnych w Polsce oraz kilku milionów pacjentów. Stały rozwój sieci sprzedaży i dystrybucji, wygenerował wzrost przychodów z akwizycji suplementów EstroVita o ponad 90 %, porównując I kwartał 2021 r. do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wprowadzenie EstroVity do oferty jednej z największych sieci drogerii farmaceutycznych, poszerzy liczbę Konsumentów, którzy docenią korzyści ze stosowania naszych produktów i umocni rynkowo markę własną Skotan S.A.


Skotan S.A. rozwija produkcję kontraktową

Skotan S.A. posiada nowoczesny i innowacyjny park technologiczny, wyposażony w unikalne w skali światowej rozwiązania technologiczne, które spełniają najwyższe standardy w zakresie systemów jakości GMP/GHP/HACCP, przewidziane dla zakładów produkcji spożywczej. Jednocześnie zastosowane rozwiązania spełniają wymogi panujące w zakładach produkcji farmaceutycznej. Doskonale wyposażony Dział Badań i Rozwoju zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie biotechnologii, dietetyki i żywienia.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od usług badawczo-rozwojowych związanych z zaprojektowaniem koncepcji produktowej, opracowaniem receptury nowego produktu, poprzez doradztwo rejestracyjne i jakościowe, produkcję, konfekcjonowanie i transport.

Wspólnie z nami, zbudujesz własną markę unikalnych produktów.

Jak działamy?

  • Opracowujemy receptury

Specjalizujemy się w wytwarzaniu suplementów diety i żywności funkcjonalnej, przygotowując autorską recepturę, która odpowiada indywidualnym potrzebom Klienta, a także udoskonalamy Jego wstępne koncepcje. Projektowane przez nas oryginalne składy, eksponują walory odżywcze i funkcjonalne produktu oraz akcentują przewagi rynkowe, które pozwalają Klientom zbudować skuteczną strategię marketingową nowego produktu.

  • Produkujemy

Posiadamy własny zakład produkcyjny, wyposażony w nowoczesny park maszynowy. Otrzymaliśmy akredytację Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków i pracujemy zgodnie z normami GMP/GHP/HACCP.

  • Konfekcjonujemy

Gwarantujemy bezpieczeństwo i estetykę gotowego produktu oraz znakowanie, zgodne z regulacjami prawnymi.

  • Dokumentacja i rejestracja produktu

Tworzymy dokumentację jakościową i bezpieczeństwa dla wytwarzanych produktów. Jednocześnie wspieramy Klienta w procedurze rejestracji produktów w jednostkach dopuszczających do obrotu nowe produkty.

Dzięki spełnianiu oczekiwań i satysfakcji naszych Klientów, zaufał nam nowy Partner, z którym podjęliśmy współpracę nad kreacją nowej marki unikalnych suplementów diety, wykorzystujących estry etylowe kwasów Omega 3,6,9. Zakończyliśmy prace koncepcyjne, a pierwsze zamówienia zostały zrealizowane w kwietniu i maju 2021 r.

Liczymy na stały rozwój oferty technologicznej Skotan i realizacje następnych wyzwań dla nowych Kontrahentów. Jednocześnie, produkcja pod markami kontraktowymi, gwarantują Spółce stabilizację wolumenu zamówień oraz osiągniecie satysfakcjonującego poziomu marżowości.


Szacunkowe wyniki za I kwartał 2021 roku

Opublikowaliśmy szacunkowe dane za  I kwartał  tego roku, w którym  wstępne przychody ze sprzedaży produktów i usług wynoszą 3 152 tys. zł, wobec 2 569 tys. zł zrealizowanych w I kwartale 2020 roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 554 tys. zł. Zysk netto wyniósł w I kw. 2021 roku 347 tys. zł.

Koncentrujemy się w tym roku na wprowadzaniu nowych produktów do oferty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu własnej bazy laboratoryjnej i rozbudowaniu możliwości wytwórczych zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. Drugim kierunkiem intensyfikacji działań zapisanych w strategii jest eksport. Rozszerzamy sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, a w planach na ten rok przewidujemy wejście z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie. Obecnie eksport stanowi 25 % przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Czech. Właściwie zdefiniowana i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, mimo trudności jakie spowodowała pandemia, przełożyła się na wyraźną poprawę sytuacji Spółki i dała szersze możliwości działania w długiej perspektywie. W samym 2020 roku nastąpiło podwojenie sprzedaży i osiągnięcie zysków na poziomie operacyjnym i EBITDA. Natomiast wyniki szacunkowe pierwszego kwartału bieżącego roku  dają realne wsparcie dla realizacji projektów zaplanowanych na ten rok.

Z ostrożnym, ale optymizmem podchodzimy do tegorocznych wyzwań. Widzimy bowiem wymierne efekty naszych działań, zwłaszcza w zakresie rozszerzania oferty produktów. Dziś około 70 proc. przychodów  pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9, pozostałe produkty to m.in. preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Wzbogacana oferta to główny klucz do wchodzenia na nowe rynku zagraniczne i umacniania pozycji już osiągniętej. Rozmawiamy z kolejnymi zagranicznymi partnerami, dlatego zakładamy, że ten rok przyniesie nowe kontrakty. Dzięki rozbudowaniu naszej bazy technologiczno-wytwórczej możemy dziś projektować i wytwarzać m.in. suplementy diety i żywność funkcjonalną zarówno dla naszych potrzeb, jak i na zlecenie zewnętrznych partnerów i klientów –  mówi Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Podsumowaliśmy  ostateczne wyniki osiągnięte w  2020 roku.  Przychody w całym 2020 roku wzrosły do 10,4 mln zł z 4,4 mln zł w roku 2019. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 900 tys. zł wobec 3,2 mln zł straty operacyjnej w 2019 roku. EBITDA w 2020 roku wyniosła 1,6 mln zł wobec – 2,5 mln zł rok wcześniej.


Poprawa wyników dzięki m.in nowym produktom oraz rozwojowi eksportu

Skotan planuje w 2021 roku dalszą poprawę wyników finansowych. m.in. dzięki wprowadzaniu nowych produktów oraz rozwojowi eksportu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Jacek Kostrzewa. Dodał, że przy utrzymaniu tempa rozwoju biznesu Skotan rozważy przeniesienie i rozbudowę zakładu produkcji estrów w Czechowicach-Dziedzicach.

"Jesteśmy w fazie wzrostu. W tym roku liczę na dalszą poprawę wyników finansowych firmy, pierwszy kwartał upływa dobrze. Planujemy przeprowadzenie w 2021 roku dodatkowych badań naszych produktów, żeby udowodnić ich wysoką skuteczność, a także zdywersyfikować nasze portfolio produktowe o nowe kierunki zastosowań. Planujemy również w tym roku wprowadzenie nowości w ramach głównych kategorii produktowych" - powiedział Prezes.

Cała rozmowa redaktor Ewy Pogodzińskiej z Prezesem Jackiem Kostrzewą na stronie PAP Biznes.


Remediacja - jak naturalnie oczyścić zanieczyszczone obszary

W dzisiejszych czasach, kiedy skażenie środowiska jest ogromne,  istotne jest aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak można temu przeciwdziałać i leczyć to co już ludzie zniszczyli. Zanieczyszczenie gleby pestycydami, wody rzek i oceanów wyciekami ropy z platform wiertniczych oraz rurociągów spędza sen z powiek naukowcom oraz ekologom bijącym na alarm, że człowiek niszczy to, co jest dla niego najcenniejsze.

Więcej na platformie Anywhere

 


Prawidłowa suplementacja bioestrów kwasów omegą-3, 6, 9 oraz 5

Zdrowa dieta i aktywny tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania ograniznu.

Dr n. med. Edyta Blus opowiada, czym są bioestry kwasów omega-3, 6, 9 oraz 5, jak prawidłowo je przyjmować, czym różnią się omegi roślinne od rybich oraz jak ważne dla organizmu jest ich regularne dostarczanie.

Cały wywiad na platformie medialnej Anywhere.