Wykształcenie:
Pani Dominika Kowalczyk studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku nauki polityczne. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa handlowego, jest ekspertem komunikacji społecznej i public relations.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 2010  zarządza agencjami public relations (od 2015 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu Zebra PR sp. z o.o.). W ramach aktywności zawodowej realizowała projekty doradztwa z zakresu marketingu i public relations dla klientów z branży energetycznej, finansowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Doradca wielu zarządów wielu polskich firm w zakresie komunikacji produktowej, wewnętrznej i budowania relacji z mediami oraz administracją publiczną. Była rzecznikiem prasowym m.in. Krajowej Izby Fizjoterapeutów (w latach 2018-2022), Ministra Finansów (w latach 2005-2006) oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (w latach 2006-2009). Brała udział w pracach nad strategią komunikacji IPO (debiut giełdowy) PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami kryzysowymi.

Aktualnie Pani Dominika Kowalczyk prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PR Code Dominika Kowalczyk oraz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Zebra PR sp. z o.o. i Prezesa Zarządu spółki Kraina Westernu Sarnowa Góra sp. z o. o.

Działalność wykonywana przez Panią Dominikę Kowalczyk poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pani Dominika Kowalczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dominika Kowalczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.