Z początkiem grudnia Komisja Europejska nadała drożdżom Yarrowia lipolytica, wzbogaconym w chrom i selen, status Nowej Żywności – Novel Food.

Novel Food to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, wytworzona przy pomocy nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych.

Publikacja Rozporządzeń Wykonawczych Komisji Europejskiej, włączających drożdże Yarrowia lipolytica, z zawartością selenu i chromu do unijnego wykazu Nowej Żywności, pozwoli Spółce na komercjalizację nowych produktów – suplementów diety, żywności wzbogaconej oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, które wykorzystywać będą prozdrowotne funkcjonalności drożdży i ich szeroki potencjał aplikacyjny.

Uzyskane notyfikację finalizują prowadzone przez Skotan S.A. procedury zezwalające na wprowadzenie na rynek biomasy standardowej i wzbogaconej, podjęte w celu w wdrożenia wyników projektu “Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4).