8 lipca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się VIII edycja „Executive Forum”, którego hasłem przewodnim było: „Przedsiębiorczość – Ekspansja – Innowacja”. Program wydarzenia podzielony był na dwie części, pierwszą – merytoryczną, składającą się z 3 wystąpień i 3 paneli dyskusyjnych, oraz
część wieczorną, którą stanowiła gala „European Leadership Awards”. 

 

Panel dyskusyjny pt. „Droga ku ekspansji globalnej”. Moderatorem dyskusji był prof. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Droga ku ekspansji globalnej nie jest usłana różami i nie jest też torem wyścigowym”, ta teza otworzyła
dyskusję i pozwoliła stwierdzić, że właściciele polskich dostrzegają coraz większą potrzebę ekspansji zagranicznej, jednak zanim to następuje niezbędne jest podjęcie kilku bardzo ważnych kroków. Istotne jest dogłębne rozpoznanie rynku, staranne zweryfikowanie i dobranie lokalnych partnerów, posiadanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich oraz zaplanowanie etapowości tego procesu – wszystko to pomoże pokonać bariery, które mogą blokować ekspansję.

Eksperci podkreślali, iż odmienność kulturowa, gospodarcza, a także administracyjna, znacząco wpływa na możliwości adaptacji oferty przedsiębiorstwa do rynku zagranicznego. Różnice językowe, stereotypy, często mające negatywny wydźwięk na temat Polski, odmienne style komunikacji, zmuszają rodzime firmy do podjęcia szeregu działań na rzecz dostosowania produktów do potrzeb klientów innych narodowości. Aby sprostać wymaganiom polskie przedsiębiorstwa musiały też poszerzyć ofertę i znacząco podnieść jakość. Według panelistów, niezależnie od objętej strategii ekspansji na nowe rynki, trzeba liczyć się z wieloma wyzwaniami, których nieuwzględnienie grozi porażką.