Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2018 2018-05-25 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
11/2018 2018-05-25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.
10/2018 g:17:38 2018-05-24 Emisja obligacji serii I
9/2018 g:20:53 2018-05-17 Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
8/2018 g:15:21 2018-04-25 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki
7/2018/K 2018-04-19 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki - korekta
7/2018 2018-04-18 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
6/2018 g: 18:30 2018-02-28 Emisja obligacji serii I
4/2018 g: 17:34 2018-02-22 Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
3/2018 g: 19:01 2018-01-31 Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
2/2018 g: 09:44 2018-01-26 Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów
1/2018 g:17:58 2018-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Do góry